Hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Länsgemensam information, film och folder om hälsoundersökning för placerade barn och unga, 2021. Område: barn och unga, socialtjänst.

Hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen ska erbjudas alla barn och unga upp till och med 20 års ålder som ska placeras utanför det egna hemmet. Det finns även andra typer av undersökningar för barn och unga och det kan vara svårt att skilja dessa åt. Därför arbetar FoU Socialtjänst nu med att ta fram informationsmaterial som underlättar. Materialet består av:

  • En kort informationsfilm för socialsekreterare och chefer.
  • En folder riktad till barn som ska genomgå hälsoundersökningen.
  • Text och länkar på denna webbsida.

Informationsfilm om hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Filmen är ca 9 minuter och riktar sig till socialsekreterare och chefer inom Uppsala läns socialtjänster. Den består av ett inspelat bildspel som kortfattat beskriver vad hälsoundersökningen innebär, vad som är syftet med undersökningen samt var man kan hitta mer utförlig information.

Folder riktad till barn och ungdomar som erbjuds hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Här kan du hämta en folder som kan fungera som ett stöd i ditt samtal med barnet och barnets närstående. Den beskriver kortfattat vad som händer innan, under och efter en hälsoundersökning. Skriv ut foldern dubbelsidigt i färg och vik den på mitten.

Folder hälsoundersökning

Kontakt

Geli Lytter

FoU-samordnare