Hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

FILM, BROSCHYR. Länsgemensamt kunskapsstöd och patientinformation om hälsoundersökning för placerade barn och unga. Område: barn och unga, socialtjänst.

Hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen ska erbjudas alla barn och unga upp till och med 20 års ålder som ska placeras utanför det egna hemmet. Det finns även andra typer av undersökningar för barn och unga och det kan vara svårt att skilja dessa åt.

För dig som i ditt arbete begär undersökningen och möter de aktuella barnen och ungdomarna, finns här följande kunskapsstöd:

  • En kort informationsfilm riktad till socialsekreterare och chefer.
  • En folder som kan användas i mötet med barn och unga som ska genomgå hälsoundersökningen.
  • Länkar till mer information på andra webbsidor.

Informationsfilm om hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Filmen är ca 9 minuter och riktar sig till socialsekreterare och chefer inom Uppsala läns socialtjänster. Den består av ett inspelat bildspel som kortfattat beskriver vad hälsoundersökningen innebär, vad som är syftet med undersökningen samt var man kan hitta mer utförlig information.

Folder riktad till barn och ungdomar som erbjuds hälsoundersökning enligt socialtjänstlagen

Här kan du hämta en folder som kan fungera som ett stöd i ditt samtal med barnet och barnets närstående. Den beskriver kortfattat vad som händer innan, under och efter en hälsoundersökning. Skriv ut foldern dubbelsidigt i färg och vik den på mitten.

Folder hälsoundersökning

Kontakt

Carina Lodén

Regional utvecklingsledare