Individens behov i centrum, IBIC – Grundutbildning för LSS- och biståndshandläggare

WEBBUTBILDNING. Område: funktionshinder, äldre, äldreomsorg, personcentrerad vård och omsorg.

Utbildningen består av åtta filmer och ett tillhörande utbildningskompendium med information om utbildningen,  förberedelser och övningsuppgifter. 

Instruktioner

1. Ett behovsinriktat arbetssätt

2. ICF – En modell och klassifikation för att beskriva hälsa

3. Hantera ansökan och inhämta uppgifter

4. Bedöma behov och formulera mål

5. Överföra information, planera genomförande och genomföra uppdrag

6. Följa upp

7. Delaktighet i IBIC-processen

8. Att uppmärksamma anhöriga

Bakgrund och kontakt

Utbildningen är baserad på information och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den har tagits fram av FoU Socialtjänst i samverkan med IBIC-nätverket i Uppsala län. Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Sanna Tjernström som är IBIC-samordnare i länet.

Det finns en motsvarande utbildning för omsorgspersonal och chefer:
Individens behov i centrum (IBIC) – Grundutbildning för utförare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare