Individens behov i centrum, IBIC – Grundutbildning för LSS- och biståndshandläggare

Utbildningen består av åtta filmer och ett tillhörande utbildningskompendium med information om utbildningen,  förberedelser och övningsuppgifter. 

Beställ utbildningsmaterial

Mejla FoU Socialtjänst för att få grundutbildningens kompendium och facit som pdf. Ingen kostnad.

Så här genomför du utbildningen på egen hand

Tidsåtgång ca 5 timmar. Utbildningens olika delar behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle.

1. Skriv ut utbildningskompendiet och läs igenom introduktionen (sid. 2–5).
2. Skriv ut facit till övningsuppgifterna.
3. Lägg upp en plan för när utbildningen ska genomföras (vid ett längre eller flera kortare utbildningspass). Boka om möjligt in tider för att genomföra övningsuppgifterna tillsammans med kollegor.
4. Se filmerna, varvat med reflektioner och övningar enligt anvisning i filmerna. Stäm av övningarna mot facit.

Så här arrangerar du utbildningen i grupp

Tidsåtgång ca 7 timmar. Utbildningens olika delar behöver inte genomföras vid ett och samma tillfälle.

1. Lägg upp en plan för när och hur utbildningen ska genomföras (heldag eller flera kortare utbildningspass).
2. Skriv ut utbildningskompendiet samt instruktioner och facit till övningarna och ta del av innehållet.
3. Skriv ut utbildningskompendiet till samtliga deltagare och överlämna materialet i god tid inför utbildningsstart.
4. Vid utbildningstillfället, ta del av innehållet i filmerna och följ instruktionerna för när och hur de olika övningsuppgifterna ska utföras. Stäm av övningarna mot facit.

1. Ett behovsinriktat arbetssätt

2. ICF – En modell och klassifikation för att beskriva hälsa

3. Hantera ansökan och inhämta uppgifter

4. Bedöma behov och formulera mål

5. Överföra information, planera genomförande och genomföra uppdrag

6. Följa upp

7. Delaktighet i IBIC-processen

8. Att uppmärksamma anhöriga

Bakgrund och kontakt

Utbildningen är baserad på information och utbildningsmaterial från Socialstyrelsen. Den har tagits fram av FoU Socialtjänst i samverkan med IBIC-nätverket i Uppsala län. Vid frågor om utbildningen, vänligen kontakta Sanna Juhlin som är IBIC-samordnare i länet.

Det finns en motsvarande utbildning för omsorgspersonal och chefer:
Individens behov i centrum (IBIC) – Grundutbildning för utförare

Sanna Juhlin

Regional utvecklingsledare