Patient- och brukarmedverkan

Här hittar du riktlinjer, metoder och inspiration till att utveckla delaktighet och samskapande med patienter och brukare/klienter.

Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län är inne i en omställning mot målbilden Effektiv och nära vård. Ett målområde i detta arbete är samskapande. För att nå målet behöver vi främja samskapande både på individnivå, i verksamhetsutvecklingen och i politiska beslut. Men gränserna är flytande – arbetet på de olika nivåerna påverkar varandra.

Delaktighet i den egna vården/insatsen

Vinsterna med att främja delaktighet och samskapande på individnivå handlar om att människor mår bättre och kan vara mer aktiva i sin behandling. Här följer några metoder och verktyg som visat sig vara effektiva.

Samskapande på verksamhets- och organisationsnivå

Genom att involvera patienter, brukare eller klienter i utvecklingsarbetet, får våra verksamheter veta vad som fungerar och kan bli mer effektiva. Samskapande är också en viktig pusselbit i en god arbetsmiljö och en lärande organisation. Här följer exempel på arbetssätt som används i länet.

Lär dig mer om patient- och brukarmedverkan på andra webbplatser

Länkarna öppnas i ett nytt webbfönster/flik.

Kontakt

 

Karolina Mark

Handläggare