Samordnad individuell plan (SIP)

Personer med vård och stöd från flera aktörer kan behöva en samordnad individuell plan, förkortat SIP. Planen ger överblick, underlättar samverkan och är ett viktigt verktyg i strävan mot en personcentrerad och nära vård. Här finns information för sig som arbetar med SIP i Uppsala län.

Kontakt