Digitala möten på vårdcentral

Digitala möten ökar tillgängligheten till vården och skapar utrymme för mer vård och behandling genom minskad administration och väntetider. Det skapar högre tillgänglighet för de patientgrupper som har vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom fysiska besök på mottagningen.

Alla vårdcentraler har vårdtjänsterna Videobesök 15 och Videobesök 30. Till vårdtjänsten är enbart kontakttypen Videokontakt kopplad. Kontakttypen är det som aktiverar möjlighet att ha ett videobesök med patienten. Funktionen aktiveras cirka en vecka innan vårdcentralens startdatum.

Digitala möten

Inom Region Uppsala finns flera olika verktyg för att hålla digitala möten. För att veta vilket verktyg du ska använda för ditt möte behöver du fundera på vilken typ av information som mötet ska innehålla. Du behöver i första hand fundera på om det ni ska prata om kan anses känsligt eller inte. En enkel regel är att om du pratar med eller om en patient ska mötet hanteras som att innehålla känslig information. Kontakta din dataskyddssamordnare eller dataskyddsombud om du är osäker eller har frågor om det.​​​​​​​

Digitala möten utan känslig information

För möten med interna och eller externa deltagare utan känslig information, varken i tal eller text, använder du i första hand Microsoft Teams. Där får du hantera information som är publik eller reglerad, men inte information som är känslig.

Du bokar ett Teamsmöte antingen via kalendern i Outlook eller kalendern i Teams.

Du kan också boka och använda ett ”virtuellt mötesrum” från kalendern i Outlook eller via bokningsportalen för videomöten när du ska ha möten utan känslig information. Du kan använda konferensrum utrustade med Cisco videokonferensutrustning för alla typer av möten.

Digitala möten med känslig information 

Digitala vårdmöten: patientmöte via Cosmic

För att anordna digitala vårdmöten mellan vårdgivare och patient ska du använda Cosmic videobesök. 

Kontakta din vårdsystemsamordnare om du har frågor om hur du bokar. Patienten använder appen ”Min hälsa” för att ansluta till ett bokat videobesök. 

Andra möten med känslig information

För andra möten som kan innehålla känslig information kan du boka ett möte på bokningsportalen för videomöten. Du kan boka ”säkert möte med Siths” alternativt ”säkert möte med Siths och Bank-id”.

Använd ”säkert möte med Siths” när alla deltagare kan identifiera sig med hjälp av Siths-inloggning. Exempelvis möten med olika vårdgivare eller kommuner.

Använd ”säkert möte med Siths och Bank-id” när en eller flera privatperson er ska bjudas in som deltagare. Andra deltagare som ska identifiera sig med Siths bjuds då in som moderatorer. 

Riktlinjer och patientinformation

Videobesök i Cosmic

Kontakt

Om du har problem med Cosmic videobesök: kontakta vårdsystemsupporten.

Om du har problem med Teams eller bokningsportalen för videomöten: kontakta IT-supporten.

Vårdsystemstödsenheten