Temadag om anhöriga

2024-03-21

Den 12 mars samlades medarbetare från Uppsala läns kommuner och Region Uppsala för att lära sig mer inom temat anhöriga och utbyta erfarenheter med varandra. Nu kan du se utvalda delar på webben.

Temadagen var delvis en repris av de uppskattade temadagarna om anhörigstöd som Länsnätverket för anhörigstöd och FoU Socialtjänst anordnade förra året. Uppåt 150 personer deltog på plats i Grönwallsalen på Akademiska sjukhuset i Uppsala medan ungefär lika många följde sändningen på webben.

Dagens innehåll spände över alla nivåer, från lagstiftning, nationell strategi och regionala riktlinjer till lokala rutiner och exempel på hur man arbetar i olika verksamheter. De som var med på plats eller i webbsändningen fick även ta del av en personlig berättelse om utmaningar och behov i anhörigskapet.

Tillgängliga avsnitt

 • Vem är anhörig och vad innebär ett anhörigperspektiv?
  Ida Lindecrantz, Uppsala läns samordnare i det nationella anhörigstödsnätverket
 • Har anhöriga rätt till stöd?
  Maria Nyström Agback, jurist, Anhörigas riksförbund
 • Nationella kunskapsstöd och nationella satsningar
  Ingrid Lindholm, möjliggörare/praktiker, Nationellt Kompenscentrum Anhöriga, Nka
 • Hur kan du ge anhöriga stöd?
  Sanna Juhlin, regional utvecklingsledare, FoU Socialtjänst
 • Lokal rutin för samverkan
  Hanna Hellerstedt, projektledare, Tierps kommun
 • Anhörigperspektiv vid Öregrunds äldremottagning
  Erika Timewell, äldrekoordinator, Öregrunds vårdcentral
 • Stöd till anhöriga till personer med missbruk och beroende. Regina Roslund Nilsson och Thomas Staugaard, alkohol- och drogterapeuter, Uppsala kommun
 • Uppsala kommuns och habiliteringens gemensamma barngrupp.
  Mia Hinnfors Larsson, specialpedagog, Habiliteringen och Pernilla Gauffin, anhörigkonsulent, Uppsala kommun
 • Anhörigstöd vid Psykosmottagningen, Akademiska sjukhuset
  Magnus Selander, kurator, Psykosmottagning B, Akademiska sjukhuset

Kontakt

Annie Palmgren

Kommunikatör

Hitta på sidan