Digitala föreläsningar om SGLT2-hämmare och deras plats i terapin

Föreläsningsserie med experter inom diabetes, njurar och hjärta/kärl samt hälsoekonomi anordnas av Sjukvårdsregion Mellansverige.

Måndag 29 april kl 15.00-17.00

 • Diabetes
  • Stefan Jansson, distriktsläkare, Region Örebro län
 • Njurar
  • Torbjörn Linde, njurspecialist, Region Uppsala
 • Hjärta/kärl
  • Frieder Braunschweig, hjärtspecialist, Region Stockholm

Tisdag 7 maj kl 10.00-11.00

 • Experterna svarar på frågor och diskuterar
  • Ovanstående föreläsare samt Gustaf Befrits, hälsoekonom, Region Stockholm

Alla är välkomna, oavsett region.

Registrera dig till föreläsningarna i god tid via Region Sörmlands samverkanswebb. Inspelningarna går även att se i efterhand.

Kontakt

Läkemedelsteamet

Region Uppsalas ledningskontor

E-post: lakemedel@regionuppsala.se