Introduktion i samband med ny mandatperiod

2022-12-22

Förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag.

Introduktion för förtroendevalda

Introduktionen består av en heldag och ges vid två tillfällen. Välj det tillfälle som passar bäst. Antalet platser är begränsat per tillfälle.

Utbildningen riktar sig till ledamöter och ersättare i fullmäktige och styrelse/nämnder.

Datum: Måndag 16 januari eller onsdag den 25 januari.
Plats: H:son Holmdahlsalen, ingång 100, Akademiska sjukhuset

Anmälan: Anmäl dig senast måndag den 9 januari till region.uppsala@regionuppsala.se

Utbildningsarvode, reseersättning samt ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår vid deltagande.

Introduktionen kommer att filmas och läggas ut på Samverkanswebben.

Program

Kl. 08.30 – 09.00 Fika

Kl. 09.00 – 09.45 Inledning
Erik Weiman, regionfullmäktiges ordförande

Kl. 09.45 – 10.45 Rollen som fullmäktigeledamot
Skyldigheter, ansvar och befogenheter
Helena Linde, förbundsjurist juridiska avdelningen SKR

Bensträckare

Kl. 11.00 – 12.00 Förvaltningsorganisationen och regiondirektörens ledningsorganisation

Hälso- och sjukvård, Kollektivtrafik, Regional utveckling, Kultur
Johan von Knorring, regiondirektör

Lunch på egen hand

Kl. 13.00 – 14.00 Ekonomi
Hur finansieras regionen och vilka kostnader finns, styrmodell, uppföljnings- och planeringsprocessen, investeringar, finansförvaltningen samt förutsättningar 2023
Eva Olin, ekonomidirektör

Kl. 14.00 – 14.45 Lagstiftning
Lagstiftningen som styr myndighetens verksamhet, organisation och ansvarsområden
Anne Nilsson, chefsjurist

Kaffepaus

Kl. 15.00 – 16.00 Regional samverkan
Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör
Tobias Arvidsson, regional utvecklingsdirektör
Andreas Muranyi Scheutz, forsknings- och innovationsdirektör

Kl. 16.00 – 16.30 Avslutning
Erik Weiman, regionfullmäktiges ordförande

Kontakt

Nämndsekreterarna: region.uppsala@regionuppsala.se