Förtroendevald i Region Uppsala

Här på Samverkanswebben hittar du som är förtroendevald den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Betalkort.

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.
Papper med skrift.

Ärendehantering

Friska upp minnet kring ärendeprocesser, motioner, interpellationer och frågor.

Till följd av covid-19 pandemin kan du delta på möten på distans.

Läs mer
Personer som sitter i möte.

Mötessystem

Vid alla sammanträden används en surfplatta för att anmäla närvaro, begära ordet och votera. Alla handlingar är digitala.
Tre personer.

Praktisk information

Rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.

Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem, Opengov 360.

Till Opengov