Förtroendevald i Region Uppsala

Här på Samverkanswebben hittar du som är förtroendevald den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Aktuellt

2023-11-28
För att höja säkerheten byts passerkort för fritidspolitiker ut. De idag så kallade neutrala korten byts ut mot en annan typ av passerkort med namn och foto. De får också individuell pinkod.
2023-09-26
Region Uppsala har skapat ett konto i appen eMeetings Prepare (First Agenda) för dig som är förtroendevald. Du som aldrig har loggat in på ditt konto men vill testa appen inför regionfullmäktige i september, behöver kontrollera att ditt konto fortfarande är aktivt.
2023-05-02
Region Uppsala har beslutat att förbjuda installation av appen Tiktok på arbetsmobiler och surfplattor.
Personer som sitter i möte.

Sammanträdet

Här finns information om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Läs om vad som gäller för att läsa handlingar, anmäla närvaro, begära ordet, votera etc.
Papper med skrift.

Ärendehantering

Friska upp minnet kring ärendeprocesser, motioner, interpellationer och frågor.

Information till dig som blivit förtroendevald i Region Uppsala.

Välkomstinformation
Betalkort.

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.
Tre personer.

Praktisk information

Här finns rutiner för e-postkonto, passerkort, personuppgifter samt råd kring säkerhet och din trygghet som politiker.

Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem, OpenGov 360.

Till Opengov

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar