Förtroendevald i Region Uppsala

Här på Samverkanswebben hittar du som är förtroendevald den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Aktuellt

2023-01-17
Regionstyrelsen har antagit en regionövergripande riktlinje för styrdokument som tydliggör vilka olika typer av styrdokument som finns, hur de är relaterade och hur de fastställs. Som förtroendevald har du nytta av att ta del av dessa.
2023-01-10
I samband med att en ny mandatperiod inleds är det många förtroendevalda som avslutar sina uppdrag i Region Uppsala. Om du har lånat utrustning ska den lämnas tillbaka.
2022-12-22
Förtroendevalda i Region Uppsala erbjuds möjlighet att få en samlad bild av Region Uppsalas verksamhet och aktuella frågor inför sitt politiska uppdrag.
Personer som sitter i möte.

Sammanträdet

Här finns information om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Läs om vad som gäller för att läsa handlingar, anmäla närvaro, begära ordet, votera etc.
Papper med skrift.

Ärendehantering

Friska upp minnet kring ärendeprocesser, motioner, interpellationer och frågor.

Information till dig som blivit förtroendevald i Region Uppsala.

Välkomstinformation
Betalkort.

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.
Tre personer.

Praktisk information

Här finns rutiner för e-postkonto, passerkort, personuppgifter samt råd kring säkerhet och din trygghet som politiker.

Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem, OpenGov 360.

Till Opengov