Förtroendevald i Region Uppsala

Här hittar du den information du behöver för ditt politiska uppdrag

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.

Tidsregler för debatter

Se de gällande tidsreglerna för debatter vid regionfullmäktiges sammanträden.

Till följd av covid-19 pandemin kan du delta på möten på distans.

Läs mer

Mötessystem

Vid alla sammanträden används en surfplatta för att anmäla närvaro, begära ordet och votera. Alla handlingar är digitala.

Praktisk information

Rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.