Förtroendevald i Region Uppsala

Här på Samverkanswebben hittar du som är förtroendevald den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Personer som sitter i möte.

Sammanträdet

Här finns information om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Läs om vad som gäller för att läsa handlingar, anmäla närvaro, begära ordet, votera etc.
Papper med skrift.

Ärendehantering

Friska upp minnet kring ärendeprocesser, motioner, interpellationer och frågor.

Information till dig som blivit förtroendevald i Region Uppsala.

Välkomstinformation
Betalkort.

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.
Tre personer.

Praktisk information

Här finns rutiner för e-postkonto, passerkort, personuppgifter samt råd kring säkerhet.

Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem, OpenGov 360.

Till Opengov