Förtroendevald i Region Uppsala

Här på Samverkanswebben hittar du som är förtroendevald den information du behöver för ditt politiska uppdrag.

Betalkort.

Arvoden och resor

Här finns information om gällande arvoden och resepolicy.
Papper med skrift.

Ärendehantering

Friska upp minnet kring ärendeprocesser, motioner, interpellationer och frågor.

Till följd av covid-19 pandemin kan du delta på möten på distans.

Läs mer
Personer som sitter i möte.

Sammanträdet

Här finns information om vad som gäller vid sammanträde med regionfullmäktige samt styrelser och nämnder. Läs om vad som gäller för att läsa handlingar, anmäla närvaro, begära ordet, votera etc.
Tre personer.

Praktisk information

Rutiner för passerkort, personuppgifter och för anmälan om hot och våld.

Alla handlingar, protokoll och mötestider finns i vårt digitala dokumenthanteringssystem, Opengov 360.

Till Opengov