Ny typ av passerkort för fritidspolitiker – högre säkerhet

2023-11-28

För att höja säkerheten byts passerkort för fritidspolitiker ut. De idag så kallade neutrala korten byts ut mot en annan typ av passerkort med namn och foto. De får också individuell pinkod.

  • De nya korten kommer liksom idag att ha behörighet till plan 0 och 5 samt entré. Eventuella andra behörigheter hanteras i särskild ordning.
  • De nya korten är i dagsläget beställda till de fritidspolitiker som har neutrala kort.
  • Bytet av kort innebär att var och en behöver besöka passerkortsenheten för fotografering. Sjukhusvägen 14. Drop-in måndag–torsdag klockan 7 -15.
  • När respektive beställning är gjord skickas ett automatiskt mejl med instruktioner om att man behöver fotografera sig.
  • De gamla (neutrala) korten lämnas sedan åter till receptionen i Regionens hus.
  • Målsättningen är att alla kort ska vara utbytta före årsskiftet, dock senast under januari 2024.
  • Neutrala kort kommer att fungera fram tills det nya kortet är uthämtat.
  • För nybeställning kontakta Peter Helgesson peter.helgesson@regionuppsala.se