Tiktok förbjuds i arbetsmobiler och surfplattor

2023-05-02

Region Uppsala har beslutat att förbjuda installation av appen Tiktok på arbetsmobiler och surfplattor.

– I nuläget ser vi inget direkt hot mot Region Uppsalas verksamhet, men det är känt att applikationen Tiktok samlar in stora mängder information om användaren, säger digitaliseringsdirektör Anneli Kjellberg.

Mot bakgrund av IT-säkerhetsperspektivet har Region Uppsala beslutat att förbjuda installation av Tiktok på arbetsmobiler och surfplattor.