Arvoden och resor

Regionfullmäktige fastställer regler och nivåer för ekonomisk ersättning. Regionstyrelsen följer utvecklingen och tar vid behov initiativ till ändringar.

Sammanträdesarvoden 2021

Region Uppsala utgår från riksdagsledamöternas arvodesnivå för fastställande av nivån för regionråd och andra arvoden. 

Regionfullmäktige: 2 100 kronor per heldag (vid eventuell kortare närvaro halvdagsarvode enligt nedan).

Styrelser, nämnder, utskott och beredningar inom Region Uppsala:

  • Heldag: 1 400 kronor.
  • Halvdag: 700 kronor.

Övriga organ där Region Uppsala svarar för arvodering:

  • Heldag: 1 050 kronor.
  • Halvdag: 700 kronor.

Hel- och halvdagsarvode

Sammanträden som är kortare än fyra timmar betraktas som halvdag. Men du har alltid rätt att räkna in restid till och från mötet med två timmar (schablon) och med tre timmar om du har resväg som är 70 kilometer eller längre (tur och retur).

Flera sammanträden samma dag

Flera sammanträden samma dag ger maximalt det högsta heldagsarvodet från de politiska organen. Regeln om maximalt ett helt arvode per dag inkluderar ersättning för deltagande i sammanträde med partigrupp.

Utbildning

Om du deltar i en utbildning, konferens eller motsvarande får du ett arvode på 1 030 kronor för heldag. Arvodering tillstyrks av respektive organ.

Anmäla konto för utbetalningar

Det här behöver du göra: Du anmäler ditt bankkonto på nordea.se/anmalkonto med BankID, samt ditt arbetsgivarnummer. Om korrekt arbetsgivarnummer och ditt kontonummer redan visas i registreringsbilden behöver du inte göra någon registrering eller signera.

Om du saknar BankID, eller om du har ett konto i en utländsk bank, kan du välja att skriva ut blanketten Anmälan/ändring av löntagaruppgi­fter på nordea.se/anmalkonto och posta till adressen på blanketten. Glöm inte att underteckna blanketten med datum och namnteckning.

Om du behöver hjälp med registreringen hör av dig till Nordeas support, som har öppet 8.00- 20.00, alla dagar. Du når dem på telefon 0771-22 44 88.

Om du inte anmäler ditt kontonummer får du lönen utbetald på utbetalningskort som du måste lösa ut manuellt på banken.

Här hittar du ditt arbetsgivarnummer: Region Uppsala: 649001.

Digitalt lönebesked

Region Uppsala har enbart digitala lönebesked. Du som har lönekonto i Swedbank, gå till www.swedbank.se. Skriv elektroniskt lönebesked i sökfältet och följ anvisningarna.

Du som har lönekonto i Nordea Gå till www.nordea.se. Välj Våra tjänster i huvudmeny, däreft­er Konton och betalningar. Klicka sedan på e-lönespecifikation och följ anvisningarna.

Du som har lönekonto i annan bank Gå till www.kivra.com och följ anvisningarna för att öppna en digital brevlåda. När du har registrerat dig kan du sedan logga in med mobilt BankID eller användarnamn/lösenord.

Utbetalningar från Region Uppsala sker senast den 25:e i månaden.

 

Resor

Resepolicy

Du har ansvar för att ditt resande följer resepolicy samt gällande avtal och regler. Resepolicyn finns tillgänglig på regionuppsala.se.

Kollektivtrafik

Du som är ledamot eller ersättare har möjlighet att använda UL:s Företagskort flex för resor till och från sammanträden samt för övriga resor med anledning av ditt politiska uppdrag. Kortet är personligt och gäller för resa med Uppsalas stadstrafikbussar, lokaltrafikbussar samt med Upptåget. Regionråd har enligt arvodesreglementet inte rätt till resor.

Om du vill ha ett företagskort skriver du till: region.uppsala@regionuppsala.se. Ange namn och postadress så skickar vi kortet till dig.

Om du lämnar dina politiska uppdrag ska företagskortet återlämnas till nämndsekreteraren eller till den politiska sekreteraren vid sista mötet. Alternativt kan det lämnas in till receptionen, Regionens hus, Storgatan 27, Uppsala.

Vid frågor om kortet kontakta:

E-post: foretag@ul.se

Telefon: 018-611 19 60

Traktamente och reseersättning

Vid flerdygnsförrättning utanför den vanliga verksamhetsorten (mer än fem mil) utges traktamentsbelopp plus resetillägg. Traktamentsbeloppet är för hel dag (mer än 18 timmar) 240 kronor, för halv dag (mer än fyra timmar) 120 konor, tidpunkt för avresa respektive hemresa ska anges på räkning. Om resan börjar klockan 12 eller senare räknas avresedagen som en halv dag. Detsamma gäller för hemkomstdagen om resan avslutas klockan 19 eller tidigare.

Reducering görs för kostförmån enligt Riksskatteverkets rekommendationer. Traktamentsbeloppet är skattefritt.

På reseräkningen ska du ange vilka måltider du inte har bekostat själv. Det är viktigt att du anger vilka måltider som bekostats av arbetsgivaren respektive vilka måltider du bjudits på av annan.

Resetilläggen utges med 105 kronor för hel dag och 15 kronor för halv dag.
Reducering görs med hälften av det belopp som traktamentet reducerats med.

Resetillägget är skattepliktigt. 

Utlandstraktamente tillämpas vid utrikes förrättning. Ett så kallat normalbelopp utgår per dag och är beroende av vilket land som besöks (se gärna skatteverket.se för aktuella belopp). För ytterligare information kontakta Maria Fredriksson, 018-611 31 88.

Billigaste färdsättet ska alltid tillämpas i enlighet med gällande resepolicy. Du bokar resor via det företag som vi har avtal med.

Parkering

Vid utlägg för parkering i anslutning till sammanträde eller annan förrättning behöver du lämna in originalbiljetten för att få ditt utlägg återbetalt.

Betalar du parkering i en app i telefonen eller i en kvittolös parkeringsautomat ska du begära kvitto via e-post. Om du registrerar din e-postadress i den app du använder får du automatiskt ett kvitto.

Kontakt

Peter Helgesson

Handläggare