It, service och fastighet

Hitta it-system eller e-tjänster

Region Uppsalas utbud av e-tjänster och system för för dig som är vårdgivare, förtroendevald eller samverkar med oss.

It-support - vi hjälper dig

Här hittar du kontaktinformation för it-support. Vi hjälper dig som är vårdgivare förtroendevald eller samverkanspartner.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Fastigheter och lokaler

Läs mer om Fastighet och service och beställ ritningar på sidan Fastighetsdokument.

Helikopter- flygplats

Flygsäkerhetsrelaterad information.

Läs mer på sidan Helikopterflygplats.

Så här skickar du en faktura till Region Uppsala

Läs mer på sidan Fakturera Region Uppsala.