Fastigheter och lokaler

Här hittar du information gällande fastighetsdokumentation samt de tjänster Fastighet och service erbjuder.

Tjänsteutbud för våra hyresgäster

Här beställer du transporter, material från gasförrådet eller avstängning av brandteknisk funktion.

Gå till sidan Tjänsteutbud för våra hyresgäster.

Beställ ritningar över våra lokaler

Här kan du beställa fastighetsritningar från Fastighet och service.

Gå till sidan Fastighetsdokument.

Kontakt

Adress: Akademiska sjukhuset Ing.13 1 tr
Växel:  018-611 00 00

Hitta på sidan