Fastigheter och lokaler

Här hittar du styrande dokument och information gällande fastighetsdokumentation samt de tjänster Fastighet och service erbjuder.

Beställning av ritningar

Här beställer du ritningar över Fastighet och service lokaler.

Gå till sidan Fastighetsdokument.

Tjänsteutbud för våra hyresgäster

Beställ transporter, material från gasförrådet eller avstängning av brandteknisk funktion.

Gå till sidan Tjänsteutbud för våra hyresgäster.

Styrande dokument

Här hittar du styrande dokument som rör Fastighet och service lokaler.

Gå till sidan Styrande dokument.

Kontakt

Adress: Akademiska sjukhuset, ingång 13, 1 trappa
Växel: 018-611 00 00

Hitta på sidan