Personalverktyget 1177

Personalverktyget 1177 är vårdpersonalens verktyg för säker kommunikation med invånare via 1177.se

Vårdgivare inom Region Uppsala eller som har avtal med regionen kan ansluta sig till e-tjänster på 1177. I Region Uppsala finns ett rekommenderat utbud av standardtjänster.

Anslutning vårdgivare med Cosmic

För frågor om anslutning eller support för e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare.

Anslutning privat vårdgivare utan Cosmic

När din mottagning är ansluten kommer ett urval av standardtjänster att synas på ditt kontaktkort på 1177.se. Mottagningen kommer även att bli synlig och sökbar i tjänsten Hitta och vård på 1177.se.

Det finns tekniska villkor för att ansluta sig till tjänsten, personalen behöver till exempel ha SITHS-kort. De som ska arbeta med e-tjänsterna behöver även gå en tvåtimmars utbildning som hålls av Region Uppsala. För mer information om vad som krävs för att ansluta till e-tjänsterna på 1177 kontakta stab.hsa@regionuppsala.se.

Vill du ansluta?

Fyll i formuläret formulär för anslutning. Var noga med att ange mottagning. I formuläret ska du även välja vilke e-tjänster/ärendetyper ni kommer att erbjuda invånarna. Du kommer att få ett mejl med information om när nästa utbildningstillfälle är och hur du anmäler dig. Utbildningen är via Teams.

Bifoga fil från invånare i 1177 e-tjänster

Mottagningar som väljer att använda funktionen bifoga fil från invånare, måste följa riktlinjer för journalföring av inkomna ärenden. 

  • Bifogade filer ska betraktas som arbetsmaterial och kasseras efter bedömning. 
  • Information som är av betydelse för vården ska sammanfattas i journalen. 
  • Fotografier som invånaren tagit på sig själv och skickat in får inte lagras i journalen eller i multimediaarkivet. 

Ny hantering för e-tjänster från 1 januari 2023

För att säkerställa kvalitet, säkerhet, tillgänglighet och användbarhet ska hanteringen av egna och externa e-tjänster ses över.

  • Behörighet "lokal administratör" tas bort från mottagningarna och ersätts av rollen "behörighetsadministratör".
  • Möjligheten att skapa e-tjänster, lägga till externa e-tjänster samt skapa mallar för ärendetyper och svar begränsas till centrala e-tjänstesamordnare och vårdsystemsamordnare.

Kontakta central e-tjänstesamordnare eller vårdsystemsamordnare för beställning av ny e-tjänst. Efter beredning godkänns den föreslagna e-tjänsten av Styrforum för 1177 samråd.

Användarmanualer för Personalverktyget 1177 e-tjänster

Instruktion för att skicka information till invånare via 1177

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.