Beställning och underhåll av användarkonton

Alla som ska arbeta i Region Uppsalas it-system behöver ha ett användarkonto. Nya konton och underhåll av befintliga konton beställs via formulär som hittas på denna sida.

För att komma åt beställningsformulären behöver du antingen vara ansluten till ett Region Uppsala-nätverk, inloggad via VPN-server eller inloggad i Appen i programportalen. Endast användare som finns registrerade hos Region Uppsalas it kan lägga en beställning.

När din beställning är mottagen får du en bekräftelse från den berörda verksamheten.  

Delegation av ordinationsrätt

Detta formulär används används för beställning av  utökad behörighet i Cosmic för sjuksköterska, när konto och en delegering finns enligt Socialstyrelsens Föreskrifter HSFL-FS 2020:81(pdf).

Beställ ordinationsrätt av covid–19 - och influensavaccin här

Beställning av nytt användarkonto

Nyanställda medarbetare och medarbetare som byter vårdgivare eller vårdenhet behöver ett användarkonto för att få tillgång till Region Uppsalas it-miljö. Ange även vilka system användaren ska ha åtkomst till.  

Beställ nytt användarkonto här.

Formulär för beställning av utökad behörighet finns under rubriken "Utökad behörighet för befintligt användarkonto".

Utökad behörighet för befintligt användarkonto

När systembehörigheten behöver utökas för en redan anställd medarbetare ska det läggas en beställning på det befintliga användarkonto. 

Det kan till exempel gälla extra-arbete på en vårdenhet som inte är den primära arbetsgivaren eller att en medarbetare behöver utökad Cosmic-behörighet hos sin nuvarande arbetsgivare. 

Beställ utökad behörighet till befintligt användarkonto här.

Avsluta användarkonto

Det är viktigt att avsluta användarkontot när en medarbetare slutar, så att det inte ligger inaktiva konton i it-systemen.

Beställ borttagning av användarkonto vid avslut av anställning här.

Support

Har du kört fast? Oroa dig inte – it-support och vårdsystemsupport hjälper dig.