Cryptshare

It-stödet Cryptshare används inom Region Uppsala för säkert utbyte av information mellan två parter varav den ena är medarbetare inom Regionen. All överföring och lagring av filer i systemet sker krypterat.

De partner som är medarbetare inom regionen kan både skicka och ta emot information.

I detta fall inkluderar medarbetare inom regionen alla användare med en e-postadress av dessa typer:

 • @akademiska.se
 • @ul.se
 • @varuforsorjningen.se
 • @externa.regionuppsala.se
 • @regionuppsala.se
 • @privat.regionuppsala.se
 • @rbcuppsalaorebro.se
 • @rccuppsalaorebro.se

Webbläsare och cookies

Systemet stödjer alla vanligt förekommande webbläsare. Men för att hantera filer över 2GB krävs Internet Explorer version 10 eller högre, alternativt Google Chrome version 40 eller högre. För att kunna skicka en fil krävs att webbläsaren är inställd för att tillåta kakor (cookies).

Inloggning, lösenord och loggning

Systemet kräver inte att användaren av systemet är registrerad i förväg. Första gången du ska skicka en fil anger du dina personliga uppgifter och du kommer sedan verifieras av systemet genom att det skickas ett mejl med en kod till den mejladress du uppgivit.

In English

Cryptshare is used within Region Uppsala for secure exchange of information between two parties, of which at least one is an employee within the Region. All transfer and storage of files in the system is encrypted.

The partners who are employees in the region can both send and receive information.

In this case, employees within the region include all users with an email address of these types:

 • @akademiska.se
 • @ul.se
 • @varuforsorjningen.se
 • @externa.regionuppsala.se
 • @regionuppsala.se
 • @privat.regionuppsala.se
 • @rbcuppsalaorebro.se
 • @rccuppsalaorebro.se

Browsers and Cookies

The system supports all common browsers. But to handle files over 2GB, Internet Explorer version 10 or higher is required, or Google Chrome version 40 or higher.

To be able to send a file, the browser must be set to allow cookies.

Login and password

The system does not require the user to be registered in advance. The first time you send a file, enter your personal information and you will then be verified by sending an email with a code to the email address you provided.

Manuals

Cryptshare web - User Manual - EN (pdf).

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar