Cytburken

Här finns historik om en kvinnas cervixcancerscreening som är genomförd i Sverige.

Det här gör registret:

  • Samlar in data om svar från cytologi, HPV och PAD från cervix till analysregistret.
  • Hämtar in och vidarebefordra kallelsegrundande data från laboratoriernas system till cervixcancerpreventionens kallelsesystemet HKS.
  • Har en personöversikt med information om prover och behandlingar relevanta för cervixcancerpreventionen.
  • Har en statistikmodul där dynamisk statistik visas för behöriga.

Relaterade länkar

Beställa behörighet

Ärenden hanteras löpande under kontorstid.

Linda Schönberg