Digitala vårdmöten videobesök på vårdcentral

Digitala vårdmöten ökar tillgängligheten till vården och skapar utrymme för mer vård och behandling genom minskad administration och väntetider. Det skapar högre tillgänglighet för de patientgrupper som har vårdbehov som inte kan tillgodoses på annat sätt än genom fysiska besök på mottagningen.

Vad är videobesök?

Digitala vårdmöten gör det möjligt för patienter att möta läkare, psykolog, sjuksköterska, sjukgymnast eller annan vårdpersonal via mobiltelefon, surfplatta eller dator.

Ett digitalt vårdmöte definieras som videobesök, likställt med ett fysiskt besök. Videomöten är en vårdkontakt där en patient möter hälso- och sjukvårdspersonal och där kommunikationen sker med hjälp av videoteknik så att deltagarna både kan se och tala med varandra i realtid.

Alla vårdcentraler har vårdtjänsterna Videobesök 15 och Videobesök 30. Till vårdtjänsten är enbart kontakttypen Videokontakt kopplad. Kontakttypen är det som aktiverar möjlighet att ha ett videobesök med patienten. Funktionen aktiveras cirka en vecka innan vårdcentralens startdatum.

Riktlinjer och patientinformation

Videobesök i Cosmic

Kontakt

Elektronisk patientjournal