ExorLive

ExorLive är ett digitalt träningsverktyg för rehabilitering med övningar och träningsprogram. Här finns viktig information för dig som är användare av ExorLive.

Fysioterapeuter och arbetsterapeuter inom Region Uppsala använder sig av träningsprogrammet ExorLive.

För att komma igång så behövs ett aktiveringsmail till ExorLive – kontakta berörd förvaltning.

Utbildning

Via ExorLive Hjälpcenter hittar du videokurser, användarguide samt FAQ.

Möjligheten att skicka träningsprogram via e-post i Exorlive kommer att upphöra den 1 juni 2024

Från och med den 1 juni 2024 kommer Region Uppsala sluta skicka träningsprogram via e-post genom ExorLive.

Förändringen genomförs för att Region Uppsala ska följa befintlig lagstiftning angående personuppgifter.

Behörigheten för administratörer kommer också att förändras. Det kommer att genomföras under hösten och mer information om förändringarna kommer längre fram.

Läs mer om informationssäkerhet för medarbetare (sharepoint).

 

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Akademiska Sjukhuset - VO Rehabilitering och Smärtcentrum, Barnsjukhuset eller Friskhuset 

Kontakta din närmaste chef.

Lasarettet i Enköping

Fysioterapeut Magnus L Karlsson, Lasarettet i Enköping.

Telefon: 0171-30126.

Nära vård och hälsa, privata vårdgivare med Cosmic och habiliteringen

Vårdsystem Resurscentrum.

Telefon: 018-611 77 10, val 2.