Formulärhantering 1177

Formulärhanteringen är en tjänst för att skapa och skicka digitala formulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de kan fylla i via 1177.se. Personalen kan se de inkomna svaren och även skicka påminnelser.

Formulärtjänsten har en säker personuppgiftshantering. Utskick kan göras till en eller flera invånare samtidigt. Patienten kan besvara utskicket via sin mobiltelefon, inför eller efter vårdbesök.

Det är också möjligt att lägga formulär på 1177.se som är öppna för alla invånare att använda. Ett exempel är formulär för egenanmälan till olika vårdinsatser.

Behandlaren kan ta del av svaren innan besöket istället för att ta tid från vårdmötet.

Frågor och svar om formulär

Hur gör jag för att börja använda formulärhanteringen?

Skicka ett mejl till 1177etjanster@regionuppsala.se eller kontakta dina lokala e-tjänste-/ vårdsystemsamordnare så hjälper vi dig att komma igång.  

Behöver jag en särskild behörighet för att använda formulärhanteringen?

Ja, dels behöver man ha ett medarbetaruppdrag på den enhet där man ska arbeta, och sedan behöver man behörighet till formulärhanteringen vilket man kan beställa från 1177etjanster@regionuppsala.se

Finns det någon koppling mellan formulärhantering och journalsystem?

Nej, man behöver journalföra det som är relevant separat. Det är också viktigt att man regelbundet raderar gammal patientdata från formulärhaneringen när man har journalfört det man behöver.

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.