Formulärhantering 1177

De finns två varianter att använda formulärhantering, antingen integrerat med vårdsystem eller via det fristående personalgränssnittet för 1177 formulärhantering.

Formulärhanteringen är en tjänst för att skapa och skicka digitala formulär, enkäter och skattningsformulär till invånare, som de kan fylla i via 1177.se. Personalen kan se de inkomna svaren och även skicka påminnelser.

1177 formulärhantering har en säker personuppgiftshantering. Utskick kan göras till en eller flera invånare samtidigt. Patienten kan besvara utskicket via sin mobiltelefon, inför eller efter vårdbesök.

Det är också möjligt att lägga formulär på 1177.se som är öppna för alla invånare att använda. Ett exempel är formulär för egenanmälan till olika vårdinsatser.

Behandlaren kan ta del av svaren innan besöket istället för att ta tid från vårdmötet.

Kom i gång

Frågor och svar

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support och vårdsystemsupport.

Regional förvaltning

Invånartjänster e-hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.

Ansluta till e-tjänst

För mer information om vad som krävs för att ansluta till e-tjänsterna på 1177 kontakta stab.hsa@regionuppsala.se.