Hälsokontrollsystem (HKS)

HKS används för screening för cervixcancer med hjälp av cellprov.

Kontakt

Kallelsekansliet sköter all hantering av behörighet gällande HKS hälsokontrollsystem.

E-post: kallelsekansli.gck@regionuppsala.se

Ärenden hanteras löpande under kontorstid.