HSA - nationell katalogtjänst

HSA är en elektronisk katalog som innehåller kvalitetssäkrade uppgifter om personer, funktioner och enheter i Sveriges kommuner, regioner och privata vårdgivare.

Kvalitetssäkrade kontaktuppgifter

För både personal och invånare är det viktigt att på ett enkelt sätt kunna hitta rätt kontaktuppgifter inom vård och omsorg. Kontaktuppgifterna i vår lokala katalog blir sökbara via HSA Sök över hela landet. 

HSA Sök

HSA-administratörerna är nyckelpersoner

HSA-administratörerna är de som kvalitetsgranskar informationen i HSA. Administratörerna ansvarar för att uppdatera information i katalogen med information från den egna enheten. Varje avdelning bör ha minst en egen administratör. 

Behörighet till HSA

Katalogtjänst HSA är en av de viktigaste källorna för att styra behörigheter i olika it-system, som exempelvis behörighet till olika e-tjänster. En användare loggar in med sitt SITHS-kort för åtkomst till de olika E-tjänsterna, såsom Pascal, Webcert samt NPÖ. Behörigheterna läggs upp via HSA. 

När en HSA administratör ska utses, ska en beställning göras via Barium. Viktigt är även att göra en avbeställning av HSA behörighet när någon slutar med uppdraget eller avslutar sin tjänst.

Logga in

Du behöver använda programportalen för att komma åt Region Uppsalas it-system när du är utanför vårt nätverk. För att logga in i programportalen behöver du ett personligt SITHS-kort och ett användarkonto hos Region Uppsala.