Huldra

Huldra är ett patientlistningssystem som används av Vårdvalsenheten, vårdcentraler, BVC, MVC samt BB.

Kontakt

Mejla till oss om support för Huldra

Personal inom primärvården

E-post: vss-rc@regionuppsala.se

Övrig personal 

E-post: it-support@regionuppsala.se

Logga in Huldra

Hitta på sidan