Huldra

Vårdcentraler får kapiteringsersättning för varje listad person. Det är åldersviktning för vård och medicinsk service och läkemedel.

Det är varje verksamhetschef som bestämmer hur många som får lista sig hos husläkarna. Det kan vara många som har valt att lista sig på själva mottagningen i stället för en speciell husläkare.

Verksamhetschefen avgör om mottagningen behöver utökas med en ny "lista". Även om anställningsförfarande inte har kommit igång så går det att börja med att lägga upp en "kommande husläkare", som man sen ändrar till den anställdes namn.

När en husläkare slutar eller byter mottagning ska det inom tre månader gå ut brev till de personer som är listade. I detta läge stoppas listningen på den avgående husläkaren. Efter en viss tid då de listade har fått chans att lista om sig, så för man över de återstående till mottagningen eller en ny husläkare.

Barn under ett år får registreras på den husläkare som någon av föräldrarna är listad hos.

Särskilda boenden

Särskilt boende/sjukhem har en egen registreringkod. De personer som bor på ett särskilt boende eller sjukhem kan registrera sig på denna kod och då acceptera den utsedda husläkaren som har boende som sitt ansvar. Den boende eller personal anmäler till husläkarkansliet på särskild blankett att de vill bli listade.

Kontakt

Mejla till oss om support för Huldra

Personal inom primärvården
E-post: it.pv@regionuppsala.se

Övrig personal skickar
E-post: it-support@regionuppsala.se