Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas it-stöd för antikoagulantiabehandling. Här hittar du viktig information för dig som användare av Journalia AK.

Journalia AK ersätter från och med 6 november klockan 08:00 Auricula. Auricula finns tillgänligt i läsläge under sex månader, se Auricula (läsläge) för mer information.

Aktuell information

Visning av Journalia AK

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen erbjudits live-visning av Journalia AK via Skype. Hade du inte möjlighet att delta, hittar du här en filmad visning.
 

Del 1 Journalia AK: Introduktion (ca 2 min)

 

Del 2 Journalia AK: Monitorering (ca 9 min)

 

Del 3 Journalia AK: Dosering (ca 14 min)

 

Del 4: Journalia AK: AK kontroll (ca 4 min)

 

Del 5: Journalia AK: Genomgång av knappar (ca 3,5 min)

 

Del 6: Journalia AK: Avslut (ca 3,5 min)

Support

Titta först om svar på din fråga finns bland vanliga frågor och svar.
Om du inte hittar svar på din fråga gäller följande vardagar 08:00-16:45: 

För sjukhusen och Äldrevårdsenheten (ej vårdcentraler) -kontakta EPJ via Easit självservice

För dig som arbetar på vårdcentral –  
kontakta it-support för vårdsystem 

Telefon: 018-6117710 eller via Easit självservice