Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas it-stöd för antikoagulantiabehandling. Här hittar du viktig information för dig som användare av Journalia AK.

Journalia AK ersatte i november Auricula. Auricula finns tillgängligt i läsläge under sex månader från 4 november 2020.

Mer information hittar du under it-system - Auricula (läsläge).

Aktuell information

Visning av Journalia AK

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen erbjudits live-visning av Journalia AK via Skype. Hade du inte möjlighet att delta, hittar du här en filmad visning.

Del 1 Journalia AK: Introduktion (ca 2 min)

Del 2 Journalia AK: Monitorering (ca 9 min)

Del 3 Journalia AK: Dosering (ca 14 min)

Del 4: Journalia AK: AK kontroll (ca 4 min)

Del 5: Journalia AK: Genomgång av knappar (ca 3,5 min)

Del 6: Journalia AK: Avslut (ca 3,5 min)

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Titta först om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga gäller följande vardagar 08:00-16:45. 

För sjukhusen och Äldrevårdsenheten (ej vårdcentraler)

Kontakta EPJ via Easit självservice.

För dig som arbetar på vårdcentral

Kontakta Vårdsystem Resurscentrum 

Telefon: 018-6117710 val 3 eller via Easit självservice