Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas kommande it-system för antikogulantiabehandling. Journalia AK ersätter under 2020 it-stödet Auricula. Här hittar du viktig information rörande Journalia AK samt om systembytet från Auricula till Journalia AK.

Införandet av Journalia AK drivs som ett projekt med representanter från Elektronisk patientjournal (EPJ) och berörda vårdverksamheter. Exakt datum för införandet är inte fastställt i nuläget.

Informationen på sidan uppdateras kontinuerligt.

Aktuell information

Centrala rutiner & riktlinjer

Kommer inom kort.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Torbjörn Linde

Projektägare, Överläkare
Telefon: 018-611 52 51
E-post: torbjorn.linde@akademiska.se

Maria Storbjörk

Projektledare, Gruppchef, Elektronisk patientjournal
Telefon: 018-611 90 24
E-post: maria.storbjork@regionuppsala.se