Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas it-stöd för antikoagulantiabehandling. Här hittar du viktig information för dig som användare av Journalia AK.

Aktuell information

Visning av Journalia AK

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen erbjudits live-visning av Journalia AK via Skype. Hade du inte möjlighet att delta, hittar du här en filmad visning.

Del 1 Journalia AK: Introduktion (ca 2 min)

Del 2 Journalia AK: Monitorering (ca 9 min)

Del 3 Journalia AK: Dosering (ca 14 min)

Del 4: Journalia AK: AK kontroll (ca 4 min)

Del 5: Journalia AK: Genomgång av knappar (ca 3,5 min)

Del 6: Journalia AK: Avslut (ca 3,5 min)

Kontakt

Titta först om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga gäller följande vardagar 08:00-16:45. 

För sjukhusen och Äldrevårdsenheten (ej vårdcentraler)

Kontakta EPJ via Easit självservice.

För dig som arbetar på vårdcentral

Kontakta Vårdsystem Resurscentrum
Mån-fre kl 07:30-16:30
telefon: 018-6117710 eller via Easit självservice