Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas it-stöd för antikoagulantiabehandling. Här hittar du viktig information för dig som användare av Journalia AK.

Journalia AK ersatte i november Auricula. Auricula finns tillgängligt i läsläge under sex månader från 4 november 2020.

Mer information hittar du under it-system - Auricula (läsläge).

Aktuell information

Visning av Journalia AK

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen erbjudits live-visning av Journalia AK via Skype. Hade du inte möjlighet att delta, hittar du här en filmad visning.

Del 1 Journalia AK: Introduktion (ca 2 min)

Del 2 Journalia AK: Monitorering (ca 9 min)

Del 3 Journalia AK: Dosering (ca 14 min)

Del 4: Journalia AK: AK kontroll (ca 4 min)

Del 5: Journalia AK: Genomgång av knappar (ca 3,5 min)

Del 6: Journalia AK: Avslut (ca 3,5 min)

Kontakt

Titta först om svaret på din fråga finns bland vanliga frågor och svar. Om du inte hittar svar på din fråga gäller följande vardagar 08:00-16:45. 

För sjukhusen och Äldrevårdsenheten (ej vårdcentraler)

Kontakta EPJ via Easit självservice.

För dig som arbetar på vårdcentral

Kontakta Vårdsystem Resurscentrum 

Telefon: 018-6117710 val 2 eller via Easit självservice