Journalia AK

Journalia AK är Region Uppsalas it-stöd för antikoagulantiabehandling. Här hittar du viktig information för dig som användare av Journalia AK.

Journalia AK ersätter från och med 6 november klockan 08:00 Auricula. Auricula finns tillgänligt i läsläge under sex månader, se Auricula (läsläge) för mer information.

Aktuell information

Visning av Journalia AK

Under hösten har det vid ett flertal tillfällen erbjudits live-visning av Journalia AK via Skype. Hade du inte möjlighet att delta, hittar du här en filmad visning.
 

Del 1 Journalia AK: Introduktion (ca 2 min)

 

Del 2 Journalia AK: Monitorering (ca 9 min)

 

Del 3 Journalia AK: Dosering (ca 14 min)

 

Del 4: Journalia AK: AK kontroll (ca 4 min)

 

Del 5: Journalia AK: Genomgång av knappar (ca 3,5 min)

 

Del 6: Journalia AK: Avslut (ca 3,5 min)

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Support

Titta först om svar på din fråga finns bland vanliga frågor och svar.
Om du inte hittar svar på din fråga gäller följande vardagar 08:00-16:45: 

För sjukhusen och Äldrevårdsenheten (ej vårdcentraler) -kontakta EPJ via Easit självservice

För dig som arbetar på vårdcentral –  
kontakta it-support för vårdsystem 

Telefon: 018-6117710 eller via Easit självservice