KardioPACS

Kardio PACS är ett system som har stöd för lagring, bildbearbetning och svarshantering av ultraljudsundersökningar av hjärtat.

Det finns två arbetsflöden inom regionen idag. Det första flödet inkluderar avancerad bokning och svarshantering, bildbearbetning och lagring samt rondfunktionalitet vilket kräver koppling till regionens RIS-system. Det andra flödet inkluderar enbart bildbearbetning och lagring av bildmaterial.

Aktuell information

Beställningar KardioPACS

Instruktionsfilmer KardioPACS

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Support

Supporten för medicinsk bild telefonnummer 018-611 93 00, Helgfri måndag - torsdag 07:45-16:30, helgfri fredag 07:45-14:00. Helgfri fredag 14:00-16:30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna du får av telefonsvararen.

Det går alltid bra att anmäla ärenden som inte är akuta via Easit Region Uppsalas Självservice, patient- och vårdsystem, Medicinsk bild. 

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Jourtid (övrig tid)

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap på telefonnummer 018-611 96 90.