Administration för kontaktkort 1177

Hitta vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmottagningar, deras vårdutbud och vårdkvalitet.

Varje enskild mottagning har ett eget "kontaktkort" där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras.

Informationen på kontaktkorten kommer primärt från HSA-katalogen men det finns också möjlighet att komplettera med information som inte finns i HSA-katalogen, exempelvis utbud eller erbjudna e-tjänster. Du kompletterar informationen via det administrativa verktyget Kontaktkortsadministration (KKA)

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support och vårdsystemsupport.

Regional förvaltning

Invånartjänster e-hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.

Ansluta till e-tjänst

För mer information om vad som krävs för att ansluta till e-tjänsterna på 1177 kontakta stab.hsa@regionuppsala.se.