Administration för kontaktkort 1177

Hitta och jämför vård är den del på 1177.se som presenterar kontaktinformation till landets vårdmottagningar, deras vårdutbud och vårdkvalitet.

Varje enskild mottagning har ett eget "kontaktkort" där kontaktuppgifter, e-tjänster och övrigt utbud presenteras.

Informationen på kontaktkorten kommer primärt från HSA-katalogen men det finns också möjlighet att komplettera med information som inte finns i HSA-katalogen, exempelvis utbud eller erbjudna e-tjänster. Du kompletterar informationen via det administrativa verktyget Kontaktkortsadministration (KKA)

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.