Multimediaarkiv

Multimediaarkivet är ett regionövergripande system som förvaltas av PM3-objektet MedBild. Systemet används för lagring, visning och bildbearbetning av bild- och funktionsmedicinska undersökningar (dicom), dokument (pdf), video (mp4) och foton (jpg).

Mer om multimediaarkivet

I Region Uppsalas multimediaarkiv lagras bild- och funktionsmedicinska undersökningar, fotografier och dokument. Allt material som lagrats till Multimediaarkivet är åtkomligt via journalsystemet Cosmic.

Behörighet

Samtliga användare med behörighet till Cosmic har tillgång till multimediaarkivet.
Användare som inte har behörighet till Cosmic behöver kontakta sin IT-samordnare för att få tillgång till multimediarkivet. 

Aktuell information multimediaarkivet

Beställningar multimediaarkivet

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Vid frågor angående multimediaarkivet, kontakta supporten för medicinsk bild, telefonnummer 018-611 93 00, helgfri måndag-torsdag 07:45-16:30. Helgfri fredag 7:45-14:00. Helgfri fredag 14:00-16:30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna du får av telefonsvararen.

Beställningar, önskemål om utbildning, visning med mera skickas in  via Easit Region Uppsalas Självservice, vårdsystem, Medicinsk bild. 

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Vid akuta händelser som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap, telefonnummer 018-611 96 90.