Multimediaarkiv webb

Multimediaarkiv webb är en enklare variant av bildvisare. Multimediaarkiv webb strömmar bilder från Multimediaarkivet direkt i din webbläsare.

Mer om multimediaarkivet

I Region Uppsalas multimediaarkiv lagras bild- och funktionsmedicinska undersökningar, fotografier och dokument. Se det som finns lagrat i arkivet via externt arkiv i Cosmic eller med multimediaarkivapplikationen.

Behörighet

Samtliga användare med behörighet till Cosmic har tillgång till multimediaarkiv webb.
Användare som inte har behörighet till Cosmic behöver kontakta sin IT-samordnare för att få tillgång till multimediarkivet. 

Kontakt

Vid frågor angående multimediaarkivet, kontakta supporten för medicinsk bild, telefonnummer 018-611 93 00, helgfria vardagar 07:45-16:30.

Beställningar, önskemål om utbildning, visning med mera skickas in  via Easit Region Uppsalas Självservice, vårdsystem, Medicinsk bild. 

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Vid akuta händelser som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap, telefonnummer 018-611 96 90.