Tekniska förutsättningar

För att kunna ansluta till programportalen kan vissa program och inställningar behöva göras eller installeras.

Vi rekommenderar och gör tester med olika webbläsare och operativsystem för ge bästa åtkomst till Region Uppsalas externa tjänster.

För support på klientinställningar enligt de tekniska förutsättningarna vänder du dig till din egen PC-leverantörs support eller din lokala it-support.

Region Uppsalas it-support ger telefonrådgivning under kontorstid kring de tekniska förutsättningarna.

Operativsystem

Region Uppsala supporterar Windows 10. Programportalen har också stöd för Linux, Mac och olika surfplattor. För dessa operativsystem ger inte Region Uppsala support.

Webbläsare

Programportalen stöder de flesta moderna webbläsarna men för att ge full funktion rekommenderas Microsoft Edge eller Chrome.

Brandväggsinställningar

Lösningen kräver att port 443 är öppen för trafik till och från Region Uppsala.

Internetanslutning

För en normal verksamhet med upp till 20 samtidiga användare av Region Uppsalas portal rekommenderas minst 30 Mbit fri kapacitet till internet för Region Uppsalas it-system. För kontinuerligt dagligt arbete rekommenderas en fast internetanslutning. För att testa er internetkapacitet surfa in på bredbandskollen.

Bildskärmshantering

Lösningen har stöd för max fyra bildskärmar. Samtliga bildskärmar bör ha samma skärmupplösning. Om fyra skärmar används så är maximala skärmupplösning per skärm 2560*1440. Olika skärmupplösningar kan göra att till exempel Cosmic inte fungerar som avsett. Vid eventuella frågor kring bildskärmshantering kontakta Region Uppsalas it-support.

Citrix

För att kunna ansluta till portalen krävs en applikation från Citrix. Region Uppsala rekommenderar Workspace App 19.12.xx. Nyare versioner kan också fungera. Region Uppsala tillhandahåller den rekommenderade versionen av Workspace App som ett nedladdningsbart paket.

Om du ska använda portalen för vårdmöte så krävs det även att Citrix HDX Engine 2.9 är installerat på datorn.

Säkerhet och ansvar

Det är användarens ansvar att se till att den lokala klientdatorn är uppdaterad med senaste rekommenderade uppdateringar (patchar) samt har ett fungerande antivirusskydd.

Net ID

För att kunna ansluta med/använda SITHS kort i programportalen krävs att Net iD finns installerad i klientdatorn. Region Uppsala har en paketering som kan laddas ner från inloggningssidan i portalen och är den version som vi rekommenderar. Programmet NetiD enligt Region Uppsalas standardversion är (v6.8.1.31) och paketering (LUL1901).

Andra versioner av NetID kan fungera men vid problem rekommenderar vi att du installerar den version Region Uppsala tillhandahåller.

Cosmic

För att kunna använda alla funktioner i Cosmic som till exempel diktering och liknande krävs det att man installerar tillägg för det. Dessa tillägg fungerar endast på Windowsdatorer och måste installeras i korrekt ordning tillsammans med Citrix plugin.

För att Cosmic ska fungera via programportalen så får inte det lokala datornamnet innehålla svenska specialtecken (åäöÅÄÖ). Om så är fallet byt datornamn på klientdatorn.

Installationsfiler