Rådgivningsstödet 1177

1177:s rådgivningsstöd är symtombaserat, kvalitetssäkrat och nationellt samt syftar till att bidra till ökad patientsäkerhet.

Hjälp vid bedömning av hälsoproblem

Innehållet i rådgivningsstödet grundas på forskning och nationella riktlinjer och uppdateras regelbundet. Det medicinska innehållet tas fram enligt en kvalitetssäkrad process. Därför gynnar rådgivningsstödet även erfarna sjuksköterskor som kan använda det som ett komplement till den egna bedömningen.

Ökad patientsäkerhet

Det är framför allt för att ge en ökad patientsäkerhet som rådgivningsstödet finns. Sjuksköterskan får vid varje samtal hjälp av kvalitetssäkrade beslutsunderlag för att inte missa allvarliga tillstånd i patientens symtombild och för att kunna göra en så korrekt analys och bedömning av patientens hälsoproblem som möjligt. Patienterna ska känna sig trygga med att få likvärdiga bedömningar och råd oavsett om man ringer sin vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen. Rådgivningsstödet kan användas av alla yrkesgrupper. 

Kontaktvägar

Felanmälning av 1177 rådgivningsstödet webb görs i första hand via formulär för felanmälningar på inera.se Är det akut går det att nå supporten på telefon 0771-251010 

Synpunkter till exempel på medicinskt innehåll i beslutsstödet eller om man vill lämna förslag på utveckling görs det via formulär för synpunkter på inera.se 

Avvikelser till exempel ärenden anmält till IVO eller bedöms ha betydelse för innehåll och funktionalitet i 1177 rådgivningsstödet webb. Skickas in av verksamhetschef eller motsvarande till support@inera.se, namnge ärendet ”Vårdavvikelser 1177 rådgivningsstödet webb”

Kontakt

Om utbildning och hur systemet fungerar.

Charlotte Ahlström

Vårdutvecklare