RIS och PACS

RIS är ett informationssystem med stöd för bokning, prioritering och dokumentation av bild- och funktionsmedicinska undersökningar.

RIS:et har även rondfunktionalitet. PACS har stöd för lagring, bildbearbetning och svarshantering av bildmaterial och filer.

RIS och PACS är tätt integrerade med varandra.

Beställningar RIS och PACS

Kända fel i RIS och PACS

Support och kontakt

Telefon

018-611 93 00

  • Helgfri måndag–torsdag klockan 07.45–16.30.
  • Helgfri fredag klockan 07.45–14.
  • Helgfri fredag klockan 14–16.30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna i telefonsvararen.

Ej akuta ärenden via Easit

Ej akuta ärenden anmäler du via Easit, patient- och vårdsystem, medicinsk bild. 

Easit självservice (easit.regionuppsala.se)

Jourtid

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag, kontakta MT röntgentekniks beredskap.

018-611 96 90