RIS och PACS

RIS är ett informationssystem med stöd för bokning, prioritering och dokumentation av bild- och funktionsmedicinska undersökningar.

RIS:et har även rondfunktionalitet. PACS har stöd för lagring, bildbearbetning och svarshantering av bildmaterial och filer.

RIS och PACS är tätt integrerade med varandra.

Aktuell information

Beställningar RIS och PACS

Kända fel i RIS och PACS

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Support

Supporten för medicinsk bild telefonnummer 018-611 93 00 (anknytning 19300)
Helgfri måndag - torsdag 07:45-16:30, helgfri fredag 07:45-14:00. Helgfri fredag 14:00-16:30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna du får av telefonsvararen.

Det går alltid bra att anmäla ärenden som inte är akuta  via Easit Region Uppsalas Självservice, vårdsystem, Medicinsk bild. 

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Jourtid (övrig tid)

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap, MT röntgenteknik telefonnummer 018-611 96 90.