Instruktioner/rutiner RIS och PACS

Instruktioner/rutiner för att arbeta i RIS och PACS.

Instruktioner och rutiner för att arbeta i RIS och PACS är publicerade i DocPlus. Nedan finns länkar till olika kategorier/samlingar av rutinbeskrivningar samt en länk till flödet i RIS och PACS.

Instruktioner/rutiner RIS och PACS

Bokning

T ex Boka akut och dropin, Boka undersökning,  Bokningsöversikt, Märkning remiss 

Eftergranskning och arkivering

T ex Arkivering, Eftergranskning med respektive utan arkivering, Ställa in undersökning med status Importerad

Funktioner

T ex Filtrera, sortera och ändra kolumnordning, Kortkommandon i RIS 

Prioritering

Remisshantering

T ex Registrera pappersremiss, Skanna in och läsa inskannade remisser och dokument, Sök med remiss- eller undersökningsnummer

Rond

Svarshantering

T ex Komplettering av undersökning, Länka undersökningar i RIS för gemensamt svar, Speech Magic

Undersökning

T ex Dokumentation, Komplettering av undersökning, Lägga till en undersökning, Ändra undersökning 

Utskrifter

Övriga arbetsflöden

T ex Bifoga serie till PACS, Komplettering av undersökning, Boka och utföra undersökning jourtid för verksamheterna Klinisk fysiologi, Kärlintervention och PCI

Flöden i RIS och PACS

Flöden i RIS och PACS

Kontakt

Support

Supporten för medicinsk bild:
telefonnummer 018-611 93 00, helgfria vardagar 07:45-16:30):
Det går alltid bra att anmäla icke-akuta ärenden såsom beställningar och förbättringsförslag via Easit självservice, ärendehantering

Jourtid (övrig tid):
Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap, MT röntgenteknik
telefonnummer 018-611 96 90