Instruktioner/rutiner RIS och PACS

Instruktioner/rutiner för att arbeta i RIS och PACS.

Instruktioner och rutiner för att arbeta i RIS och PACS är publicerade i DocPlus. Nedan finns länkar till olika kategorier/samlingar av rutinbeskrivningar samt en länk till flödet i RIS och PACS.

Instruktioner/rutiner RIS och PACS

Flöden i RIS och PACS

Behörighet i systemet krävs för att kunna logga in.

Kontakt

Support

Supporten för medicinsk bild telefonnummer 018-611 93 00, Helgfri måndag - torsdag 07:45-16:30, helgfri fredag 07:45-14:00. Helgfri fredag 14:00-16:30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna du får av telefonsvararen.

Det går alltid bra att anmäla ärenden som inte är akuta via Easit Region Uppsalas Självservice, patient- och vårdsystem, Medicinsk bild. 

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Jourtid (övrig tid)

Vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap på telefonnummer 018-611 96 90.