Stöd och behandling 1177

Stöd och behandling är en säker plattform där vårdgivaren och patienten kan dela material och kommunicera på ett säkert sätt via e-tjänsterna på 1177. Genom Stöd och behandling får patienterna en större medverkan i och överblick över sin vård. Patienterna behöver inte passa särskilda tider utan kan på ett säkert sätt ta del av stöd- eller behandlingsprogram var och när det passar dem bäst.

Vården kan erbjuda invånare stöd, behandling och utbildning över nätet, antingen helt internetbaserad behandling eller som ett komplement till den vanliga behandlingen. Just nu erbjuder vi bland annat:

 • KBT för depression, social fobi och sömnsvårigheter.

 • Stöd för tidigare intensivvårdade patienter.

 • ADHD/ADD information efter diagnos.

 • Min Vårdplan tjocktarmscancer.

Exempel på användningsområden:

 • Psykologisk behandling.
 • Registrering av träning, aktiviteter, mat eller hemuppgifter.
 • Vårdplan med information om planering och vårdinsatser.
 • Material till gruppbehandlingar.
 • Sluta röka behandling.
 • Uppföljning av kronikergrupper.

Ingen koppling till Journalen

I nuläget sker ingen överföring alls mellan Stöd och behandling och Journalen. Rekommendationen är att journalföra de relevanta delarna och därefter radera all privat patientinformation från tjänsten.

Om upphovsrätt till material som delas i Stöd och behandling

Upphovsrätten är en omfattande lagstiftning som kräver att man studerar den mer i detalj. Rättigheterna förändras inte i det att materialet publicerats i tjänsten Stöd och behandling utan har sedan de skapades en och samma upphovsman.

Förenklat kan vi konstatera:

 • Material som du skapat under arbetstid tillhör arbetsgivaren och får spridas och ändras efter arbetsgivarens tycke.
 • Material som är framtaget under forskning eller som innehåll i en bok får inte ändras eller spridas utan upphovsmakarens samtycke. Olika varianter av upphovsrätt kan förekomma här. Kontakta en jurist för detaljer.
 • Material som du skapat utanför arbetstid tillhör dig och får inte förändras eller spridas utan ditt samtycke.

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.