Stöd och behandling - 1177 Vårdguiden

Med 1177 vårdguidens tjänst Stöd och Behandling erbjuder vi våra invånare stöd och behandling över internet. Stöd och behandling är en säker plattform där vårdgivaren och patienten kan dela material och kommunicera utan insyn av obehöriga.

Stöd och behandling kan användas för helt internetbaserad behandling men också som ett komplement till den vanliga behandlingen. Just nu erbjuder vi bland annat:

 • KBT för depression, social fobi och sömnsvårigheter.
 • Stöd för tidigare intensivvårdade patienter.
 • ADHD/ADD information efter diagnos.
 • Min Vårdplan tjocktarmscancer.

Exempel på användningsområden:

 • Psykologisk behandling.
 • Registrering av träning, aktiviteter, mat eller hemuppgifter.
 • Vårdplan med information om planering och vårdinsatser.
 • Material till gruppbehandlingar.
 • Sluta röka behandling.
 • Uppföljning av kronikergrupper.

Ingen koppling till Journalen

I nuläget sker ingen överföring alls mellan Stöd och behandling och Journalen. Vi rekommenderar dig att journalföra de relevanta delarna och därefter radera all privat patientinformation från tjänsten.

Om upphovsrätt till material som delas i Stöd och behandling

Upphovsrätten är en omfattande lagstiftning som kräver att man studerar den mer i detalj. Rättigheterna förändras inte i det att materialet publicerats i tjänsten Stöd och behandling utan har sedan de skapades en och samma upphovsman.

Förenklat kan vi konstatera:

 • Material som du skapat under arbetstid tillhör arbetsgivaren och får spridas och ändras efter arbetsgivarens tycke.
 • Material som är framtaget under forskning eller som innehåll i en bok får inte ändras eller spridas utan upphovsmakarens samtycke. Olika varianter av upphovsrätt kan förekomma här. Kontakta en jurist för detaljer.
 • Material som du skapat utanför arbetstid tillhör dig och får inte förändras eller spridas utan ditt samtycke.

Logga in på 1177.se för stöd- och behandlingsprogram på nätet.

Välkommen till 1177 Vårdguidens e-tjänst för stöd och behandling. Den här filmen ger dig en första introduktion till vad tjänsten innebär. Logga in på 1177.se för stöd- och behandlingsprogram på nätet.

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support.

Regional förvaltning

Invånartjänster för e-hälsa, Digitaliseringsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.