Symfoni för kommunanvändare

System för att registrera tandvårdsintyg. Dessutom administreras uppgifter om särskilda boenden och personer som har rätt att utfärda tandvårdsintyg.

För att logga in i it-stöden behöver du SITHS-kort eller Telia e-legitimation. Läs mer om godkänd e-legitimation i menyn.

Vid problem med kort, bortglömt lösenord eller för att spärra förlorat kort, kontakta kortutgivaren.

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar