Telerad

Telerad är ett regionövergripande system som förvaltas av PM3-objektet MedBild, Region Uppsala. Systemet används för att på ett säkert sätt skicka och ta emot bild- och funktionsmedicinska undersökningar från andra regioner och sjukvårdsinrättningar inom Sverige.

Mer om Telerad

Undersökningarna ligger kvar i Teleradservern i ca 3 månader. För att spara undersökningarna permanent i Region Uppsala måste de sparas i något av regionens bildsystem. Lagring initieras genom att skicka en eftergranskningsremiss eller en arkiveringsremiss till berörd utförande filial.
Den enhet som utfört undersökningen sköter också utskick av undersökningen till annan region eller sjukvårdsinrättning i Sverige.

För att granska undersökningar i teleradservern använder du webbklienten telerad som streamar undersökningen.

Telerad nås via intranätet och samverkanswebben men är även åtkomlig via programportalen för de användare som arbetar på distans.

Behörighet

Samtliga användare med behörighet till Cosmic har tillgång till Telerad.

Användare som inte har behörighet till Cosmic behöver kontakta sin it-samordnare för att få tillgång till telerad.

Kontakt

För frågor, visning eller utbildning i Telerad webb ring supporten för medicinsk bild.

Telefon: 018-611 93 00, helgfri måndag-torsdag 07:45-16:30. Helgfri fredag 7:45-14:00. Helgfri fredag 14:00-16:30 tar vi endast emot brådskande ärenden, följ instruktionerna du får av telefonsvararen.

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Vid akuta händelser som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap.

Telefon: 018-611 96 90.

Beställningar och önskemål som inte är akuta kan skickas via Easit Region Uppsalas Självservice, patient- och vårdsystem, Medicinsk bild.