Telerad webb

Region Uppsalas Teleradserver används för att på ett säkert sätt skicka och ta emot bild- och funktionsmedicinska undersökningar från andra regioner och sjukvårdsinrättningar i Sverige.

Mer om Telerad

Telerad webb är en enklare variant av bildvisare. Telerad webb strömmar bilder från telerad direkt i din webbläsare.

Undersökningar som hamnar i teleradservern ligger kvar i cirka tre månader för utvärdering. De undersökningar som ska sparas i Region Uppsala arkiveras i Regionens PACS/Multimediaarkiv genom att en eftergranskningsremiss eller en arkiveringsremiss skickas till en av våra serviceenheter.

För att granska undersökningar i teleradservern använder du webbklienten telerad webb som streamar undersökningen.

Telerad webb nås via intranätet och samverkanswebben men är även åtkomlig via programportalen för de användare som arbetar på distans.

Behörighet

Samtliga användare med behörighet till Cosmic har tillgång till Telerad webb.

Användare som inte har behörighet till Cosmic behöver kontakta sin it-samordnare för att få tillgång till telerad webb.

Kontakt

För frågor, visning eller utbildning i Telerad webb ring supporten för medicinsk bild.

Telefon: 018-611 93 00, helgfria vardagar 07:45-16:30.

Vid enstaka tillfällen, t ex vid APT och pågående driftstörning, tar supporten för medicinsk bild enbart emot akuta ärenden per telefon.
Du får då via en telefonsvarare instruktioner om hur du når oss.

Vid akuta händelser som inte kan vänta till nästkommande helgfri vardag hänvisar vi till MT röntgentekniks beredskap.

Telefon: 018-611 96 90.

Beställningar och önskemål som inte är akuta kan skickas via Easit Region Uppsalas Självservice, vårdsystem, Medicinsk bild.