Tidbok 1177

1177 tidbok innebär att mottagningen låter invånaren boka, av- eller omboka en tid direkt i journalsystemets tidbok via 1177 e-tjänster. Invånarens bokning visas sedan för vårdpersonalen i tidboken. Mottagningen styr vilka tider som ska synas och vad de ska heta.

Genom att invånaren/patienten själv administrerar sina tider till vården kan vårdpersonalens tid nyttjas för patientkontakter istället för till patientadministration.

1177 tidbok består av fyra tjänster:

 • Visa bokad tid – Invånaren ser sina bokade tider efter inloggning i 1177 e-tjänster.
 • Avboka tid – En bokad tid kan avbokas direkt via 1177 e-tjänster.
 • Omboka tid – En bokad tid kan ombokas direkt via 1177 e-tjänster.
 • Boka tid – Invånaren bokar själv sin tid utifrån de tider som mottagningen publicerat. Bokningsbara tider kan vara öppna för alla att boka eller kräva bokningsunderlag i journalsystemet.

Vilka tjänster som erbjuds konfigureras i samband med införande för varje mottagning. All hantering av tider och tidstyper görs i journalsystemet.

Vad krävs för att besöket visas ut på 1177? 

För att bokade tider ska visas ut på 1177 krävs att invånaren har en mottagningsrelation. Det kravet togs bort tidigare, men det fungerade inte tillräckligt bra så det är nu tillbaka.

Mottagningsrelation 

Invånaren får en mottagningsrelation i följande fall: 

 • Invånaren lägger till en mottagning på startsidan under rubriken ”Mottagningar” genom att klicka på ”Lägg till mottagning” på mottagningens kontaktkort i inloggat läge.
 • Invånaren blir godkänd för kommunikation på en mottagning, mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas (används i fåtal fall).
 • Invånaren får en kallelse i sin inkorg (både öppen och tidsatt), mottagningen hamnar på startsidan och en mottagningsrelation skapas.
 • Invånaren bokar själv en tid på en mottagning i inloggat läge men utan att att klicka på ”Lägg till mottagning”, den läggs därmed automatiskt till på startsidan efter att man bokat tid direkt, och mottagningsrelation skapas.
 • Invånaren loggar in via länkar för att boka tid direkt på mottagningens kontaktkort på 1177.se. Då hamnar mottagningen automatiskt på startsidan i inloggat läge och en mottagningsrelation skapas 

Mottagningsrelationen tas bort när: 

 • Invånaren tar själv bort mottagningen från startsidan.
 • En vårdpersonal tar bort godkännandet för kommunikation och mottagningen försvinner från startsidan (används i fåtal fall). 

Viktigt att tänka på

Om invånaren tar bort en mottagning från sin startsida men fortfarande är godkänd för kommunikation kvarstår mottagningsrelationen och tiderna från den mottagningen kommer att visas tills vårdpersonalen tar bort godkännande för kommunikation. 

Tiderna ligger kvar i 2 timmar efter starttiden för besöket. Det är för att invånaren ska kunna hitta information om besöket eller till exempel en länk till ett digitalt möte även efter att mötet har påbörjats. 

Krav i Cosmic 

 • Enheten måste vara konfigurerad för att visa bokade tider.
 • Det krävs en teknisk koppling för att 1177 tidbok ska hitta rätt tidbok (enhetens tidbok) i Cosmic.
 • För varje tidstyp eller vårdtjänst som ska visas under bokade tider krävs konfiguration för 1177 tidbok. Var och en för sig. Dessutom krävs ytterligare konfiguration för att invånaren ska kunna av- eller omboka tid. Namnet på vårdtjänsten i Cosmic översätts för invånaren tex uppföljning 30 min i Cosmic visas som Besök för invånaren. 

När mottagningen bokar en tid som är konfigurerad för att visas på 1177 kommer invånaren får ett inkorgsmeddelande och tiden kommer visas under bokade tider. Konfiguration av vårdtjänster görs av e-tjänste-/vårdsystemsamordnare i regionen. 

Kontakt

Lokal support för verksamhet

För frågor och support om e-tjänster, kontakta i första hand lokal vårdsystem- eller e-tjänstesamordnare, länk till IT-support och vårdsystemsupport.

Regional förvaltning

Invånartjänster e-hälsa, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, kontakt via mejl 1177etjanster@regionuppsala.

Ansluta till e-tjänst

För mer information om vad som krävs för att ansluta till e-tjänsterna på 1177 kontakta stab.hsa@regionuppsala.se.