Welch Allyn CardioPerfect

Welch Allyn CardioPerfect är regionens system för spirometri och 24h blodtrycksmätning. Systemet används av läkare och sjuksköterskor inom primärvården och sjukhusen. Här hittar du information för dig som användare av systemet.

Region Uppsala har ett avtala med Abbott gällande apparater och tillbehör till Welch allyn CardioPerfect.

 

 

Aktuella driftstörningar

Till driftstörningar

Kontakt

Lasarettet Enköping 

Kontakta EPJ via ärendehanteringssystemet EASIT alternativt ta kontakt direkt med objektspeciallist på EPJ:
Lena Norelius Schoeps 018-611 69 76

Nära vård och hälsa

Kontakta i första hand Vårdsystemsamordnare för Primärvården.

I andra hand kontakta EPJ via ärendehanteringssystemet EASIT alternativt ta kontakt direkt med objektspeciallist på EPJ:
Lena Norelius Schoeps 018-611 69 76

Vid behov av hjälp med installation av programmet på datorer, inköp, beställning av nya produkter samt support gällande spirometrar och blodtrycksmätar

Kontakta din it-samordnare. 

It-samordnarna kan vid behov vända sig till ITC.