Region Uppsalas fakturaadresser

Här hittar du fakturaadresserna till Region Uppsalas olika förvaltningar.

English version

Akademiska sjukhuset

FE77
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet ASXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Fastighet och service

FE79
Box 6363
751 35 Uppsala
 
Referens i formatet LSXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Folktandvården

FE72
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet TVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008 

Kultur och bildning

FE78
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet UFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008 

Lasarettet i Enköping

FE75
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet EH5XXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Nära vård och hälsa

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Regionkontoret

FE73
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet CK2XXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008 

Resurscentrum Region Uppsala

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet RC28XXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Trafik och samhälle

FE470
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet ULXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008 

Varuförsörjningen

FE71
Box 6363
751 35 Uppsala

Referens i formatet VFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.
GLN-kod: 7332403000008
Peppol-id: 0088:7332403000008  

Kontakt

Resurscentrum Region Uppsala Ekonomiservice

Vid frågor om fakturor till Region Uppsala.

Telefon: 018-611 01 90

E-post: ekonomiservice@regionuppsala.se