Region Uppsalas fakturaadresser

Här hittar du fakturaadresserna till Region Uppsalas olika förvaltningar.

English version

Akademiska sjukhuset

FE77.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet ASXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Fastighet och service

FE79.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet LSXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Folktandvården

FE72.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet TVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Kultur och bildning

FE78.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet UFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Lasarettet i Enköping

FE75.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet EH5XXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Nära vård och hälsa

FE470.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet HHXXXXXXX eller PVXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008. 

Region Uppsalas ledningskontor

FE73.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet CK2XXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Resurscentrum Region Uppsala

FE470.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet RC28XXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Trafik och samhälle

FE470.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet ULXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.

Varuförsörjningen

FE71.

Box 6363.

751 35 Uppsala.

Referens i formatet VFXXXXXXX (två bokstäver och sju siffror) måste anges av beställaren vid varje beställning.

GLN-kod: 7332403000008.

Peppol-id: 0088:7332403000008.  

Kontakt

Region Uppsala Ekonomiservice

Vid frågor om fakturor till Region Uppsala.

Telefon: 018-611 01 90

E-post: ekonomiservice@regionuppsala.se