Skicka e-katalog till Region Uppsala

För att synliggöra era avtalade artiklar och tjänster i vårt beställarsystem behöver ni skicka oss en elektronisk katalog (prislista). Vi önskar få in e-katalogen i PEPPOL-format. Om du inte har en egen VAN-operatör går det bra att använda vår PEPPOL-portal. 

Skicka PEPPOL e-katalog via egen VAN-operatör

Vår elektroniska adress i PEPPOL är 0088:7332403000008. 

Skicka prislista med hjälp av mall i PEPPOL-portal

Om du inte har möjlighet att skicka PEPPOL e-katalog till Region Uppsala så kan du manuellt ladda upp en prislista i vår PEPPOL-portal.  
För det använder du SFTI:s mall för att skapa en PEPPOL e-katalog.  
Se guide nedan och uppge vår elektroniska PEPPOL-adress. 
Tjänsten tillhandahålls av Opus Capita Solutions. Det är kostnadsfritt.

Instruktioner för ifyllnad av e-katalog 

För att underlätta för beställarna bör: 

  • Artikelbeskrivningarna vara så beskrivande och tydliga som möjligt, gärna på svenska.
  • Ett varumärke (produktnamn) anges om det finns. 
  • Det framgå i artikelbeskrivningen om försäljningsenheten innehåller fler än 1 styck, för att undvika missförstånd, exempel 100 st per försäljningsenhet.
  • En utförligare beskrivning läggas till i kolumnen ”varutext” typ ”passar till ….”, "tillbehör till utrustning...", "reservdel till …"
  • En länk till en bild läggas till, det ska vara en säker webbadress (https), länken får ha max 250 tecken och den ska vara i bildformat typ, jpeg (jpg), png, bmp, gif. Länk till er hemsida eller pdf fungerar inte. Tänk på att bilden bör återspegla artikelns egenskaper, färg, storlek och form, för att undvika missförstånd.

Om en artikel/tjänst kräver särskild hantering vid beställning, kontakta oss så tar vi en diskussion kring tillvägagångssätt. Särskild hantering kan innebära att beställaren behöver göra vissa val, exempelvis färg, storlek eller uppge speciell kod eller märkning.

Kontakt

Regioninköp- och upphandlingsenheten 

Vid frågor om e-kataloger (prislistor) till Region Uppsala. 

upphandling@regionuppsala.se