LPO Levnadsvanor

Här finns information om Region Uppsala och Uppsala läns lokala programområde (LPO) Levnadsvanor samt uppdrag, verksamhetsplaner och -berättelser.

Webbbsidan är under uppbyggnad och mer information kommer.

LPO Levnadsvanor är ett av de första programråden som stöps om och integreras i Region Uppsalas lokala organisation i systemet för kunskapsstyrning, hälso- och sjukvård.

Kontakt

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård