Hälsosamma levnadsvanor

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso och sjukvården. Levnadsvanor påverkar sjukdomstillstånd och hälsa och innefattar alkoholvanor, fysisk aktivitet, matvanor och tobaksbruk.

Enligt patientlagen har patienten rätt att få veta hur levnadsvanor påverkar hälsotillståndet och vilka metoder som finns för vård och behandling. Arbetet med levnadsvanor utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Samlad information finns i Region Uppsalas kunskapsunderlag.

Tillsammans arbetar vi för att integrera det hälsoinriktade arbetet inom hela Region Uppsala. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Nätverk

Nätverk för hälsokoordinatorer, diplomerade tobaksavvänjare och alkoholpreventivt arbete.

Material att beställa eller ladda ner

Beställ broschyrer och annat arbetsmaterial.
Ikon föreställande en glödlampa

Föreläsningar och utbildningar

Logga in i utbildningsportalen och hitta aktuella föreläsningar.

Kontakt

Kontakt Nära vård och hälsa

Emma Algell, verksamhetsutvecklare

Malin Larhammar, verksamhetsutvecklare

Ann-Charlotte Bergerland, verksamhetsutvecklare

Amanda Holm, verksamhetsutvecklare

Kontakt Akademiska sjukhuset

Karin Kauppi, dietist / processledare hälsofrämjande sjukvård
018-611 87 55

Kontakt Lasarettet i Enköping

Cecilia Söderberg, verksamhetsutvecklare
0171-45 11 63

Kontakt Folktandvården

Kristin Markman, legitimerad tandhygienist
018-611 63 40