Hälsosamma levnadsvanor

Hälsoinriktat arbete ska genomsyra hela hälso- och sjukvården. Region Uppsala arbetar aktivt med att bidra till en förbättrad folkhälsa genom att arbeta med goda levnadsvanor och förebyggande arbete.

Tillsammans arbetar vi för att integrera det hälsoinriktade arbetet inom hela Region Uppsala. Vi erbjuder utbildningar, informationsspridning, handledning och metodutveckling som stöd i arbetet.

Nätverk

Nätverk för hälsokoordinatorer, diplomerade tobaksavvänjare och alkoholpreventivt arbete.

Material att beställa eller ladda ner

Beställ broschyrer och annat arbetsmaterial.
Ikon föreställande en glödlampa

Föreläsningar och utbildningar

Logga in i utbildningsportalen och hitta aktuella föreläsningar.

Kontakt

Emma Algell

Verksamhetsutvecklare

Hannah Sjulander

Verksamhetsutvecklare

Karin Kauppi

Dietist / Processledare hälsofrämjande sjukvård

Kristin Markman

Leg tandhygienist

Maria Nordström

Fysioterapeut Livsstilskoordinator

Susanna Tuvemo Johnson

Fysioterapeut, projektledare vårdkvalitetsenheten