SUF-Kunskapscentrum

SUF-Kunskapscentrum arbetar med information om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har kognitiva svårigheter som påverkar deras föräldraförmåga. Den primära målgruppen är professionella som möter dessa familjer.

SUF-Kunskapscentrum arbetar med att samla, utveckla och sprida kunskap om föräldraskapsstöd i familjer där förälder har kognitiva svårigheter som påverkar deras föräldraförmåga. SUF-Kunskapscentrum riktar sig primärt till professionella som möter dessa familjer.

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp. Den utgår ifrån de lokala förutsättningarna och är en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser.

Läs mer om de lokala SUF-grupperna