Lokala SUF-grupper

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp som är en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. De utgör hörnstenarna för kunskaps- och utvecklingsarbetet.

I de lokala SUF-grupperna  ingår representanter från verksamheter som möter familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF-gruppen är en kunskapskälla och en kreativ arena med gemensamt ansvar för det lokala SUF-arbetet. Det innebär att utifrån lokalt perspektiv identifiera behov av kunskap och metodutveckling hos yrkesverksamma, fånga förbättringsområden samt utveckla samverkan i frågor som rör familjerna. SUF-grupperna fungerar också som ett stöd till verksamheterna genom att erbjuda konsultativ rådgivning.

I de lokala SUF-grupperna ingår yrkesverksamma från exempelvis socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, habilitering, omsorg, psykiatri samt personal från SUF-Kunskapscentrum.
Information om lokala SUF-grupperna i Uppsala län

Kontakt

Enköping

Elisabeth Lindblom Larsson 
familjebehandlare, öppenvård barn och familj, Socialtjänst

Heby

Kerstin Dahlström 
enhetschef, öppenvård, individ och familjeomsorg, Socialtjänst

Håbo

Lena Sagström
kurator, psykiatrimottagningen, Region Uppsala

Knivsta

Liselotte Sjögren
enhetschef, enheten för råd och stöd, Socialtjänst

Tierp

Ann Nilsson
familjecoach, familjestödsenheten, Socialtjänst

Uppsala

Lydia Springer 
leg. psykolog, SUF-Kunskapscentrum

Älvkarleby

Åsa Larsson,
enhetschef, öppenvård, Nätverkshuset, Socialtjänst

Östhammar

Jonas Karlberg 
verksamhetschef, öppenvård barn- och ungdomssektionen, Socialtjänst

Hitta på sidan