Lokala SUF-grupper

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp som är en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. De utgör hörnstenarna för kunskaps- och utvecklingsarbetet.

I de lokala SUF-grupperna  ingår representanter från verksamheter som möter familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF-gruppen är en kunskapskälla och en kreativ arena med gemensamt ansvar för det lokala SUF-arbetet. Det innebär att utifrån lokalt perspektiv identifiera behov av kunskap och metodutveckling hos yrkesverksamma, fånga förbättringsområden samt utveckla samverkan i frågor som rör familjerna. SUF-grupperna fungerar också som ett stöd till verksamheterna genom att erbjuda konsultativ rådgivning.

I de lokala SUF-grupperna ingår yrkesverksamma från exempelvis socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, habilitering, omsorg, psykiatri samt personal från SUF-Kunskapscentrum.

Information om lokala SUF-grupperna i Uppsala län

Uppdragsbeskrivning för representant i lokal SUF-grupp

Kontakt

Enköping

Elisabeth Lindblom Larsson familjebehandlare, öppenvård barn och familj, Socialtjänst.

Heby

Karina Alexson enhetschef, öppenvård, individ och familjeomsorg, Socialtjänst.

Håbo

Sara Söderqvist, enhetschef, avdelningen för funktionsstöd, Socialtjänst.

Knivsta

Liselotte Sjögren enhetschef, enheten för råd och stöd, Socialtjänst.

Tierp

Jennie Hamberg Larsson familjebehandlare, familjestödsenheten, Socialtjänst.
Lokala SUF-gruppen i Tierp

Uppsala

Siri Hallstan områdeschef, barn och unga myndighet, Socialtjänst.

Älvkarleby

Thomas Strand samordnare IFO öppenvård och familjehem, Socialtjänst.

Östhammar

Jonas Karlberg verksamhetschef, öppenvård barn- och ungdomssektionen, Socialtjänst.

Hitta på sidan