Lokala SUF-grupper

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp, en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. De utgör hörnstenarna för kunskaps- och utvecklingsarbetet.

Påfågel med uppspärrade fjädrar.

I de lokala SUF-grupperna  ingår representanter från verksamheter som möter familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF-gruppen är en kunskapskälla och en kreativ arena med gemensamt ansvar för det lokala SUF-arbetet. Det innebär att utifrån lokalt perspektiv identifiera behov av kunskap och metodutveckling hos yrkesverksamma, fånga förbättringsområden samt utveckla samverkan i frågor som rör dessa familjer. De fungerar också som ett stöd till verksamheterna genom att erbjuda konsultativ rådgivning.

SUF-grupperna utgörs bland annat av yrkesverksamma från socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, habilitering, omsorg, psykiatri samt personal från SUF-Kunskapscentrum.
Ladda ner information om lokala SUF-grupper i Uppsala län för utskrift.

Kontakt lokala SUF-grupper i Uppsala län

Enköping
Elisabeth Lindblom Larsson, familjebehandlare, öppenvård barn och familj
Socialtjänst
Telefon: 0171-62 70 17
E-post: elisabet.lindblom-larsson@enkoping.se

Heby
Kerstin Dahlström, enhetschef, öppenvård, individ och familjeomsorg
Socialtjänst
Telefon: 0224-362 39
E-post: kerstin.dahlstrom@heby.se

Håbo
Göran Granath, enhetschef, stöd och behandlingsenheten 
Socialtjänst
Telefon: 0171-528 13
E-post: goran.granath@habo.se

Knivsta
Ruth Kusec Fredriksson, tf. enhetschef, enheten för råd och stöd
Socialtjänst
Telefon: 018-34 74 62
E-post: ruth.kusec-fredriksson@knivsta.se

Tierp
Ann Nilsson, familjecoach, familjestödsenheten
Socialtjänst
Telefon: 0293-21 90 18
E-post: ann.nilsson@tierp.se

Uppsala
Lydia Springer leg. psykolog
SUF-Kunskapscentrum
Telefon: 018-070-611 28 76
E-post: lydia.springer@regionuppsala.se

Älvkarleby
Åsa Larsson, enhetschef, öppenvård, Nätverkshuset
Socialtjänst
Telefon: 073-712 75 44
E-post: asa.larsson@alvkarleby.se

Östhammar
Jonas Karlberg, verksamhetschef, öppenvård barn- och ungdomssektionen
Socialtjänst
Telefon: 0173-862 17
E-post: jonas.karlberg@osthammar.se