Lokala SUF-grupper

I varje kommun i Uppsala län finns en lokal SUF-grupp som är en tvärprofessionell samverkan över verksamhets- och huvudmannagränser. De utgör hörnstenarna för kunskaps- och utvecklingsarbetet.

Påfågel med uppspärrade fjädrar.

I de lokala SUF-grupperna  ingår representanter från verksamheter som möter familjer där någon av föräldrarna har kognitiva svårigheter. SUF-gruppen är en kunskapskälla och en kreativ arena med gemensamt ansvar för det lokala SUF-arbetet. Det innebär att utifrån lokalt perspektiv identifiera behov av kunskap och metodutveckling hos yrkesverksamma, fånga förbättringsområden samt utveckla samverkan i frågor som rör familjerna. SUF-grupperna fungerar också som ett stöd till verksamheterna genom att erbjuda konsultativ rådgivning.

I de lokala SUF-grupperna ingår yrkesverksamma från exempelvis socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård, förskola, skola, habilitering, omsorg, psykiatri samt personal från SUF-Kunskapscentrum.
Information om lokala SUF-grupperna i Uppsala län (för utskrift)

Kontakt

Enköping

Elisabeth Lindblom Larsson 
familjebehandlare, öppenvård barn och familj, Socialtjänst
0171-62 70 17

Heby

Kerstin Dahlström 
enhetschef, öppenvård, individ och familjeomsorg, Socialtjänst
0224-362 39

Håbo

Göran Granath 
enhetschef, stöd och behandlingsenheten, Socialtjänst
0171-528 13 

Knivsta

Ruth Kusec Fredriksson 
tf. enhetschef, enheten för råd och stöd, Socialtjänst
018-34 74 62

Tierp

Ann Nilsson
familjecoach, familjestödsenheten, Socialtjänst
0293-21 90 18

Uppsala

Lydia Springer 
leg. psykolog, SUF-Kunskapscentrum
018-070-611 28 76 

Älvkarleby

Åsa Larsson,
enhetschef, öppenvård, Nätverkshuset, Socialtjänst
073-712 75 44

Östhammar

Jonas Karlberg 
verksamhetschef, öppenvård barn- och ungdomssektionen, Socialtjänst
0173-862 17

Hitta på sidan