Nationell patientenkät

Nationell patientenkät (NPE) är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Så här arbetar Region Uppsala med nationell patientenkät.

Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Mätningar genomförs sedan dess vartannat år. Alla regioner och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Genom NPE får patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse och erfarenhet av vården. Patienters synpunkter på vården är en viktig källa för att ständigt förbättra verksamheterna. Det är även ett underlag för jämförelser, ledning och styrning samt för patienternas vårdval.

Planerade undersökningar

Nationellt genomförs undersökningar vartannat år inom följande verksamhetsområden: primärvård, akutmottagningar, specialiserad somatisk öppen- och slutenvård* samt specialiserad psykiatrisk öppen- och slutenvård. Regionerna kan besluta om att genomföra undersökningar oftare eller inom fler områden. 

 

Mätning

 

2022

2023

2024

Primärvård   Höst  
Akutmottagningar Höst   Höst
Specialiserad somatisk*  öppen- och slutanvård

 

Vår  
Specialiserad psykiatrisk* öppen- och slutanvård Vår   Vår

* Specialiserad somatisk vård är hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvården vilket bland annat inkluderar medicinsk och kirurgisk korttidsvård, rehabilitering, geriatrisk vård med mera.

Kontaktpersoner i Region Uppsala

Stöd för vårdgivare

Verksamhetsnära undersökningar

Ett redskap vid verksamhetsutveckling är att få kunskap om hur en patient uppfattar sitt besök inom vården.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit avtal (utgår 2024) med ett företag, WeCare AB, som tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt att genomföra verksamhetsnära undersökningar kontinuerligt utifrån en kostnad som SKR fastställt. Tjänsten samlar in kunskap från varje patientmöte, analyserar och återkopplar i realtid till verksamheten samt identifierar och prioriterar förbättringsområden med konkreta förbättringsförslag från patienterna.

Är du intresserad av att veta mer om tjänsten kontakta Malin Conde eller Lise LIerena. Kontaktuppgifterna finns längst ner på sidan.

Kontakt

Lise Llerena

Objektspecialist Infektionsverktyget