Patientsäkerhet i Region Uppsala

Region Uppsala har en nollvision när det gäller vårdskador. Det är avgörande att alla medarbetare aktivt medverkar till att öka säkerheten i vården och att patientsäkerhet är en prioriterad del av det dagliga arbetet.

Medcontrol är Region Uppsalas system för avvikelsehantering.

Rapportera avvikelser i Medcontrol

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård

Lokala programområden, samverkansgrupper och arbetsgrupper är en del av Region Uppsalas lokala organisation för kunskapsstyrning.

Mer om patientsäkerhet

Kontakt

Charlotta Nelsson

Ledning, hälso- och sjukvård

Ann-Sofie Geschwindt

Utvecklingsstrateg