MedControl - avvikelsehantering

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. Privata vårdgivare som journalför i Cosmic ska använda MedControl för rapportering av patientavvikelser. För avvikelser som handlar om arbetsmiljö och säkerhet gäller vårdgivarens egna rutiner, där fungerar inte rapportering i MedControl.

Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning. Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare. 

Alla som rapporterat eller har en roll i ett ärende kan följa sina egna ärenden under flikarna:

  • Pågående 
  • Att göra

Håll koll där! För varje händelseplats finns en ansvarig ärendeansvarig som tar hand om avvikelsen.

Checklista för ärendeansvarig och orsaksutredare

  1. Under "Att göra-fliken" finns de ärenden du ska hantera.
  2. Det är viktigt att du klickar på gröna Klar-knappen när du är färdig med din fas för att ärendet ska gå vidare.
  3. Öppna ett ärende och klicka i menyn till höger för att direkt komma till rätt plats.
  4. Planerade tider i ärendehanteringen ska hållas och är viktigt för tilltron till avvikelsehantering som förbättringsverktyg.
  5. MedControl skickar ut påminnelser om ett ärende är försenat. Avsluta dina pågående ärenden om du byter arbetsuppgifter/plats.
  6. Mer information hittar du under "Så här arbetar du i Medcontrol". 

Så loggar du in via Programportalen

Inloggning till Region Uppsalas Programportal gör du via "logga in" som finns under appar.

Om du får frågan om användarnamn, är det tre bokstäver och tre siffror exempelvis abc123 samt ditt lösenord till datorn.