MedControl - avvikelsehantering

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelsehantering. Privata vårdgivare som journalför i Cosmic ska använda MedControl för rapportering av patientavvikelser. För avvikelser som handlar om arbetsmiljö och säkerhet gäller vårdgivarens egna rutiner, där fungerar inte rapportering i MedControl.

Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning. Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare. 

Alla som rapporterat eller har en roll i ett ärende kan följa sina egna ärenden under flikarna Pågående respektive Att göra. Håll koll där! För varje händelseplats finns en ansvarig ärendeansvarig som tar hand om avvikelsen.

Kontakt

Annika Eriksson

Objektspecialist MedControl, Public 360