MedControl - avvikelserapportering

MedControl är Region Uppsalas gemensamma system för avvikelserapportering. Använd MedControl för att registrera avvikelser du upptäcker.

Alla medarbetare har ansvar för att risker och skador upptäcks, rapporteras och åtgärdas för att minska risken för upprepning. Ett aktivt arbete med avvikelsehantering ska märkas och göra skillnad för patienter/kunder och medarbetare. MedControl är och ska vara ett viktigt verktyg i vårt systematiska kvalitetsarbete.

Planerade tider i ärendehanteringen ska hållas och är viktigt för tilltron till systemet. Påminnelser skickas vid försenade ärenden i systemet.

Alla som rapporterat eller har en roll i ett ärende kan följa sina egna ärenden under flikarna Pågående respektive Att göra. Håll koll där!

Till dig som är ärendeansvarig och orsaksutredare

Under Att göra-fliken finns de ärenden du ska hantera. Det är viktigt att du klickar på gröna Klar-knappen när du är färdig med din fas för att ärendet ska gå vidare. Öppna ett ärende och klicka i menyn till höger för att direkt komma till rätt plats.

Byter du arbetsplats och uppgifter är det nödvändigt att dina pågående ärenden avslutas. Behöver du hjälp, kontakta din koordinator.

Logg in i MedControl

Externa användare loggar in i Medcontrol via Programportalen.
Arbetar du inom Region Uppsala loggar du in här, MedControl

Utbildning

Utbildning anordnas vid behov, vänd dig till din koordinator.

Kontakter

Koordinatorer

Orsaksutredare

Modulansvariga
Arbetsmiljö: Mariette Veideskog
Medicinsk teknik: Sofia Ganneby
Miljö: Lina Widenmo
Patient: Barbro Nordström
Service och fastighet: Birgitta Olson
Säkerhet: Inga-Britt Andersson

Förvaltningsledare verksamhet
Anette Segerlund
Förvaltningsledare IT
Anna Lönnberg
Objektspecialist
Annika Eriksson