Patientnämnden

När en patient eller anhörig har frågor om eller  synpunkter på vård, behandling eller bemötande, rekommenderas de att i första hand vända sig till personalen eller verksamhetschefen där vården skett.

Patientnämnden fungerar som en länk mellan patient och vård. De som arbetar på patientnämndens kansli har tystnadsplikt och gör inga medicinska bedömningar.

När en patient eller anhörig har frågor om eller  synpunkter på vård, behandling eller bemötande, rekommenderas de att i första hand vända sig till personalen eller verksamhetschefen där vården skett. En annan möjlighet är att patient eller anhörig kan framföra sina synpunkter till patientnämndens kansli. Du som medarbetare är också välkommen att kontakta patientnämnden om du har frågor om synpunkter och klagomål.

Patientnämndens uppgifter

  • Tillhandahålla och hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hänvisa patienter till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
  • Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten.

Kontakt

Patientnämndens kansli

Storgatan 27 Uppsala