Patientnämnden

När en patient eller närstående har frågor om eller  synpunkter på vård, behandling eller bemötande, rekommenderas de att i första hand vända sig till personalen eller verksamhetschefen där vården skett

Vill patient eller anhörig framföra sina synpunkter eller frågor till någon utomstående, kan de hänvisas till patientnämndens kansli.

Nämnden och tjänstepersoner på kansliet har inga disciplinära befogenheter och gör inga medicinska bedömningar.

Patientnämnden fungerar som en länk mellan patient och vård, både nämndemän och tjänstepersoner har tystnadsplikt.

Du som är verksam personal är också välkommen att kontakta patientnämnden.

Patientnämndens viktigaste arbetsuppgifter

  • Tillhandahålla och hjälpa patienten att få den information den behöver för att kunna ta tillvara sina intressen i hälso- och sjukvården.
  • Främja kontakter mellan patienter och vårdpersonal.
  • Hänvisa patienter till rätt myndighet.
  • Rapportera iakttagelser och avvikelser av betydelse för patienterna till vårdgivare och vårdenheter.
  • Informera vårdpersonal och patienter om verksamheten.

Mer information om patientnämnden finns på sidan Regler och rättigheter i vården (regionuppsala.se).

Kontakt

Patientnämnden