Samordnad individuell plan, SIP

Personer med vård och stöd från flera aktörer kan behöva en samordnad individuell plan, förkortat SIP. Planen ger överblick, underlättar samverkan och är ett viktigt verktyg i länets strävan mot en personcentrerad och nära vård.

Här hittar du länkar till riktlinjer, information, utbildning och material som är användbart i arbetet med SIP i Uppsala län.

Aktuellt

Glad publik.

Samordnad individuell plan – projektavslut och avstamp mot framtidens SIP

24/5, Stadshuset Uppsala. Välkommen att ta del av erfarenheter från det ettåriga projektet och blicka framåt – hur vill vi arbeta med SIP i Uppsala län?

Patient- och brukarinformation

Bidra till att öka kännedomen om SIP!

SIP infoblad

Infobladet "Får du hjälp från olika håll?" kan användas i mötet med patienten, klienten eller brukaren. Bladet har tagits fram av Region Uppsala och länets kommuner, och finns översatt till flera språk inklusive lättläst svenska. Du kan självklart också hänvisa till 1177 Vårdguiden.

Kontakt

Charlott Jonasson Falk