Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Aktuellt

20 maj 2022 – Seminarium om chefsrollen i arbetet med suicidprevention

Regionkontorets Hälso- och sjukvårdsavdelning bjuder in till ett seminarium för dig som har personalansvar och/eller arbetar med HR-frågor.

9-13 maj 2022 – Första hjälpen till psykisk hälsa instruktörsutbildning

Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa (eller Mental Health First Aid, MHFA) ger kunskap om psykisk ohälsa och ökar deltagarnas beredskap att hjälpa någon som mår dåligt. Som instruktör kan du själv hålla kurser i Första hjälpen till psykisk hälsa. Läs mer om instruktörsutbildningen och ansök senast 28 februari.

Handlingsplan för suicidprevention

Här finns information om handlingsplaner för suicidprevention och stödmaterial för hur de ska tas fram i Region Uppsala och Uppsala län.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare