Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Aktuellt

2020-12-22 Suicidpreventiv strategi för Region Uppsala 2021-2030 beslutas i Regionstyrelsen. Handlingar för sammanträdet finns här, och den nya strategin publiceras här inom kort.

Stödmaterial för suicidprevention

Utöver Region Uppsalas egna material erbjuder såväl SKR som KI stödmaterial om suicidprevention

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare