Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Handlingsplan för suicidprevention

Här finns information om handlingsplaner för suicidprevention och stödmaterial för hur de ska tas fram i Region Uppsala och Uppsala län.

Filmer 

Ta del av seminarier, utbildningar och möten om suicidprevention.

Kontakt

Hälso- och sjukvårdsdirektörens stab

Storgatan 27 Uppsala

Emil Andersson

Psykolog