Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Aktuellt

2020-10-28 Suicidpreventiv strategi för Region Uppsala 2021-2030 är under intern beredning inför beslut i Regionstyrelsen 2020-12-22.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare