Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Aktuellt

10 september 2021 suicidpreventiva dagen

Den 10 september varje år uppmärksammas suicid genom den suicidpreventiva dagen. Region Uppsala och sjukvårdsregionen samarbetar kring informationsinsatser denna dag. Mer information publiceras här under vår och sommar. Läs mer om suicidpreventiva dagen på Folkhälsomyndighetens sidor 

Handlingsplan för suicidprevention

Här finns information om handlingsplaner för suicidprevention och stödmaterial för hur de ska tas fram i Region Uppsala och Uppsala län.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare