Suicidprevention

Här samlas information om Region Uppsalas pågående suicidpreventiva arbete tillsammans med övrig aktuell information kring suicidprevention som berör Uppsala län.

Aktuellt

10 september 2021 suicidpreventiva dagen

På den Suicidpreventiva dagen 2021 anordnade Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och NASP, tillsammans med SKR, Mind, Suicide Zero, SPIV och SPES den digitala konferensen Livsavgörande samverkan. Ta del av inspelningen från Suicidpreventiva dagen 2021.

Handlingsplan för suicidprevention

Här finns information om handlingsplaner för suicidprevention och stödmaterial för hur de ska tas fram i Region Uppsala och Uppsala län.

Kontakt

Erik Klingenberg

Utredare