Kom igång med lek och kommunikation

Håll en föräldrakurs. Här finns verktygslåda för dig som vill bli kursledare.

”Kom igång med lek och kommunikation” är en föräldrakurs som riktar sig till föräldrar som vill veta mer om hur de kan stötta sina barns utveckling.

Vi tror att du som arbetar exempelvis på BVC, öppen förskola, en logopedmottagning, familjeenhet eller på habiliteringen kan hålla i kursen med hjälp av informationen i kursmanualen. 

Kursen består av tre tillfällen och är baserad på informationen och materialet på webbsidan ”Tidig intervention”. Efter varje kurstillfälle får deltagarna en hemuppgift kopplad till strategierna som man gått igenom på kurstillfället.